پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علی شکوری [پدیدآور اصلی]، محسن نظری[استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، یاسمن دقیقی [استاد مشاور]
چکیده: این پایان‌نامه جداسازی و مرتب‌سازی ذرات میکروفلوئیدیکی در میکروکانال ها با استفاده از میدان الکتریکی را مورد بررسی قرار داده است و از عدد بی‌بعد رینولدز استفاده شده که به دلیل ابعاد کوچک میکروکانال‌ها، رینولدز اغلب کمتر از یک است و جریان موجود کاملاً آرام و خزشی است. در این پایان نامه، جداسازی و دست‌کاری سه ذره گلبول سفید، گلبول قرمز و پلاکت موجود در خون تحت تأثیر میدان الکتریکی در یک میکروکانال که الکترودها روی آن به‌صورت دندانه‌ای قرار دارد، به‌صورت دو بعدی با استفاده از نرم‌افزار کامسول شبیه‌سازی و بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد می‌توان با کنترل پارامترهای مؤثر بر جداسازی (حرکت ذرات ) ذرات بیولوژیکی موجود در خون، گلبول سفید،گلبول قرمز و پلاکت‌ها با ویژگی‌های ذاتی متفاوت را با بازده مناسب از یکدیگر جدا کرد. در این پایان‌نامه علاوه بر آنالیز حساسیت سنجی و افزایش بازده جداسازی به عنوان نوآوری، به دام انداختن ذرات بیولوژیکی گلبول سفید و پلاکت‌ها، نیز توسط سیستم میکروفلوئیدیکی با استفاده از نیروی دی الکتروفورسیس انجام شده که ذرات گلبول‌های سفید با بازده مناسبی به دام افتادند. در شبیه سازی عددی انجام شده برای اطمینان از درستی تعداد المان‌های شبکه‌بندی، استقلال از مش بودن نتایج بررسی شده که تعداد المان برابر با 57204 به عنوان مش بندی مناسب در نظر گرفته شد. اعتبارسنجی نتایج با استفاده از پژوهش آقای تاتسومی و همکاران با تطابق بیشتر از 95 درصد و همچنین حساسیت سنجی نتایج نسبت به پارامترهای مؤثر بر جداسازی شامل ولتاژ، دبی ورودی سیال پایه، سایز ذرات پارامتر کلازیوس موسیتی و فرکانس و عرض الکترودها انجام شده است. در این پایان‌نامه برای هندسه ی پیشنهادشده و ولتاژ مشخص 2.1 ولت، دبی بهینه برای جداسازی صحیح ذرات مقدار1100 میکرومتر بر ثانیه می باشد. در این پایان‌نامه بازده جداسازی برای گلبول سفید، گلبول قرمز و پلاکت‌ها به ترتیب 94 درصد، 94 درصد و 96 درصد است که بازدهی مناسبی در جداسازی ذرات می باشد. در این پایان‌نامه به دام انداختن ذرات گلبول سفید با سایز 12 میکرومتر و هدایت ذرات پلاکت‌ها با همان سایز 2 میکرومتر با استفاده از نیروی دی الکتروفورسیس ارائه شده است. شرایط مرزی میدان جریان که برای به دام انداختن ذرات گلبول سفید انجام شده است دبی جریان در ورودی برای سیال 1800 میکرومتر بر ثانیه، ولتاژ 1.55 ولت و فشار در خروجی‌ها صفر در نظر گرفته شده است. بازده به دام افتادن ذرات گلبول سفید 90 درصد بوده و بازده جداسازی ذرات پلاکت‌ها 96 درصد است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میکروفلوئیدیک #جداسازی و دستکاری #میدان الکتریکی #جریان آرام و خزشی #شبیه‌سازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)