پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
احمد رضائی [پدیدآور اصلی]، محمود نوروزی[استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]
چکیده: انتقال حرارت از اجسام کروی جامد که در یک سیال قرار دارند کاربرد بسیاری در صنایع گوناگون نظیر نیروگاه ها، پالایشگاه ها و کارخانجات تولیدی دارند. می توان گفت همان اندازه که علم انتقال حرارت قدمت بسیاری دارد، تحلیل و بررسی انتقال حرارت از یک جسم کروی نیز پیشینه زیادی در تحقیقات گذشته دارد. در کار حاضر به بررسی حل تحلیلی انتقال حرارت گذار از یک کره پرداخته می شود، که سیالی نیز با جریان خزشی روی کره حرکت می کند. دما سطح کره وابسته به زمان است و گذرا رفتار می کند و متفاوت از دمای سیال اطراف کره است و دما سیال اطراف آن به‌صورت شبه-پایا رفتار می کند. هدف تحقیق حاضر در نظر گرفتن شرایط واقعی تر به روی فصل مشترک کره و سیال است، لذا بر روی فصل مشترک کره و سیال یک منبع تولید حرارتی سطحی در نظر گرفته می شود و همچنین یک شار حرارتی ثابت از دوردست به فصل مشترک کره جامد و سیال تابش می کند. برای حل معادلات حاکم از روش اغتشاشات استفاده‌شده، پارامتر اغتشاش نیز عدد پکلت است. بعد از اتمام حل، پاسخ ها در حالات مختلف در دو حوزه زمانی مسئله بدست آورده می شود، آن دو حوزه زمانی عبارت اند از: تمام زمان های مسئله و زمان های بزرگ مسئله. نتایج حاکی از آن است که: در حالت اول هنگامی که هم تابش و منبع حرارتی وجود دارد، با افزایش تابش و منبع حرارتی عدد ناسلت محلی، توزیع دمای متوسط و توزیع دما بیشترین کاهش را دارد. در حالت دوم هنگامی که تنها منبع حرارتی وجود دارد، با افزایش منبع حرارتی عدد ناسلت محلی، توزیع دمای متوسط و توزیع دما نسبت به حالت اول کاهش کمتری دارد. در حالت سوم هنگامی که تنها تابش وجود دارد، با افزایش تابش عدد ناسلت محلی، توزیع دمای متوسط و توزیع دما نسبت به حالت دوم کاهش کمتری دارد. در حالت چهارم هنگامی که هم تابش و منبع حرارتی وجود ندارد، عدد ناسلت محلی، توزیع دمای متوسط و توزیع دما کمترین کاهش را نسبت به حالت سوم دارد. همچنین با افزایش ضریب نسبت هدایت حرارتی جامد به سیال عدد ناسلت محلی، توزیع دمای متوسط و توزیع دما افزایش می یابند. دلیل اصلی کاهش عدد ناسلت محلی، توزیع دمای متوسط و توزیع دما افزایش انتقال حرارت هدایتی در کره است، زیرا انتقال حرارت سریع تر انجام می شود. علت اصلی افزایش انتقال حرارت هدایتی نیز افزایش ضریب نسبت هدایت حرارتی جامد به سیال، تابش و منبع حرارتی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: جریان خزشی #انتقال حرارت #انتقال جرم #روش اغتشاشات #کره جامد #تبدیل لاپلاس
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)