پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمد جعفری زاوه [پدیدآور اصلی]، علی خالقی[استاد راهنما]، ماشاءالله رضاکاظمی[استاد راهنما]
چکیده: انتقال حرارت و افت فشار دو پارامتر مهم و مؤثر در طراحی مبدل‌های حرارتی هستند. در پایان‌نامه حاضر سیستم‌های تهویه بازیابی انرژی بر اساس غشاء با اهداف افزایش انتقال حرارت و کاهش افت فشار مورد بررسی قرار گرفته است. ساختمان این نوع مبدل حرارتی شامل هسته (غشاء) نفوذپذیر بخار، دو مسیر جریان هوا و دو فن که جریان‌های هوا را به سمت هسته هدایت می‌کند، می‌شود. این سیستم‌ها شامل انتقال حرارت و جرم است که از اختلاف انرژی بین دو جریان هوا استفاده می‌کند و نیازی به هیچ انرژی خارجی ندارد و با کاهش ملزومات حرارتی باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود. در این پروژه، به بررسی عددی سیستم‌های بازیابی انرژی با شکل غشاء جدید(خمیده و مدور کنگره‌دار) با استفاده از نرم‌افزار کامسول پرداخته شده است. این ساختارهای جدید به منظور بهبود عملکرد مبدل حرارتی بر اساس غشاء استفاده شده است. جریان متقاطع تحت شرایط تابستان بررسی شده است. به منظور کاهش پیچیدگی شکل کانال و مدل‌سازی کوچک‌ترین بخش جریان کانال و همچنین بهتر و دقیق‌تر شدن شبیه‌سازی، مبدل مورد نظر به ده سیکل تقسیم شده و انتقال حرارت در هر سیکل محاسبه گردیده و میانگین ده سیکل به عنوان میزان انتقال حرارت سنجیده شده است. نتایج نشان می‌دهد غشاء خمیده با پروفیل نیم‌ دایره باعث افزایش انتقال حرارت و جرم در حدود 6% و 3% و غشاء مدور کنگره‌دار باعث بهبود افت فشار تا حدود 47% نسبت به مبدل‌ حرارتی مثلثی می‌شوند. پس از مقایسه و ارزیابی نسبت ضد ارزش به ارزش واقعی برای چهار مبدل حرارتی مشخص شده است که مبدل حرارتی مدور کنگره‌دار نسبت به سایر مبدل‌های حرارتی راندمان بهتری را دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم‌های بازیابی انرژی #غشاء #انتقال حرارت #انتقال جرم #افت فشار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)