پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمدصادق مقدس [پدیدآور اصلی]، محمود نوروزی[استاد راهنما]، محمد حسن کیهانی[استاد مشاور]
چکیده: در این مطالعه‌ی عددی به بررسی جریان سیال و ویژگی‌های انتقال حرارت در یک کانال خنک‌کاری با انواع متفاوتی از ریب‌های هلالی پرداخته شده است. جزئیات ساختار جریان آشفته، ویژگی‌های دمای سیال، انتقال حرارت، و مؤلفه‌ی عملکرد حرارتی ، به وسیله‌ی استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و مدل آشفتگی تنش‌های رینولدز به دست آمد. به منظور اعتبارسنجی مدل حل عددی و بررسی قابل قبول بودن محاسبات، نتایج عددی این مطالعه (Nu/Nu0) بر حسب مدل آشفتگی تنش‌های رینولدز و در عدد رینولدز 20000 در ناحیه‌ی بین ریب هفتم و هشتم، با داده‌های عددی مقایسه گردید. پنج هندسه‌ی متفاوت ریب با هدف بهبود عملکرد حرارتی‌ کانال‌ خنک‌کاری مورد بررسی قرار گرفت. این ریب‌ها شامل ریب‌‌های صاف و عمود بر راستای جریان، ریب‌‌های هلالی ساده، ریب‌‌های هلالی برش خورده، ریب‌‌های هلالی یکی در میان بزرگ و کوچک و ریب‌‌های m شکل و یکی در میان بزرگ و کوچک می‌باشد؛ همچنین محاسبات عددی در عدد‌های رینولدز بین 20000 تا 60000 انجام پذیرفت. روشن است که ریب‌های هلالی با تولید گردابه‌های طولی بزرگ در دیواره‌‌های پایین‌دست ریب‌ها، موجب تقویت انتقال حرارت افزایش شدت اختلاط جریان می‌شود. همچنین این گردابه‌ها انرژی جنبشی آشفتگی را افزایش و ضخامت لایه مرزی را کاهش می‌دهد که باعث پایین آمدن دما در نزدیکی سطح هدف می‌شود. نتایج عددی نشان می‌دهند که کانال‌های با ریب‌های هلالی، عملکرد حرارتی بهتری نسبت به کانال با ریب‌های صاف خواهند داشت. کانال با ریب‌‌های هلالی به صورت یکی در میان بزرگ و کوچک نسبت به ریب‎های صاف، دارای 11/8 درصد افزایش انتقال حرارت و 7/07 درصد کاهش اصطکاک خواهند بود. به طور کلی کانال با ریب‌‌های هلالی به صورت یکی در میان بزرگ و کوچک بهترین عملکرد حرارتی را ارائه خواهند داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توربین‌گاز #انتقال حرارت #ریب #ریب‌‌های هلالی #افت فشار #خنک‌کاری #عملکرد حرارتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)