پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
علی مقصودلو [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، محمدرضا قزوینی [استاد مشاور]
چکیده: در معادن زیرزمینی بر اثر فرآیندهایی همچون تنفس کارکنان معدن، انفجار مواد اولیه، نفوذ گازهای مضر و گاز خیزی ماده معدنی، ترکیب هوای معدن پیوسته در حال تغییر است. عیار ترکیبات فرآیندهای فوق بر اساس استاندارد های مربوطه باید در حد مجاز قرار گیرند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و کاهش منابع نزدیک به سطح زمین عمق معادن زیرزمینی زغال سنگ در حال افزایش است که خود باعث بحرانی شدن مسئله تهویه و بیشتر شدن مشکلات طراحی و اجرا سیستم تهویه می شود. در این پایان‎نامه، ابتدا سیستم تهویه معدن ملچ آرام تحتانی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به شرایط فعلی معدن شدت جریان لازم و نوع بادبزن مورد نیاز معرفی شده است. سپس با استفاده از نرم‎افزار Ventsim شبکه سه‎بعدی معدن طراحی و بر راستی آزمایی محاسبات انجام شده، برنامه‌ریزی لازم برای تهویه کلیه شبکه معدن صورت گرفته است. در نهایت، با مدل‎سازی آتشسوزی و توده آلوده در نقاط بحرانی معدن، نحوه عملکرد آن در شبکه معدن و نقاط بحرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه بیشـترین گـاز موجـود در معـدن گـاز متان است، تهویه صعودی-دهشی برای تهویه اصلی معدن در نظر گرفتـه شـده اسـت. بر اساس نتایج به دست آمده، شدت جریان لازم برای تهویه معدن در شرایط کنونی 5.94 متر مکعب بر ثانیه و بادبزن پیشنهادی برای این معدن بادبزن روسی مدل VOK-1 است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#طراحی تهویه #معدن ملچ آرام تحتانی #شبیه سازی تهویه #شبیه‎سازی آتشسوزی #Ventsim

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)