پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
وحید صدیقی [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]
چکیده: تهویه یکی از مهمترین مراحل درعملیات معدنکاری زیرزمینی است که انجام نادرست آن باعث ایجاد خطر و آسیب های جدی بر روی سلامت کارگران و حتی ماشین آلات می شود. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و کاهش منابع نزدیک به سطح زمین عمق معادن زیرزمینی زغالسنگ در حال افزایش است که خود باعث بحرانی تر شدن مسأله تهویه و بیشتر شدن مشکلات طراحی و اجرا سیستم تهویه می شود. در صورتی که عیار آلاینده های هوای معدن به هر دلیل به بیش از حد عیار مجاز بر اساس استاندارد های موجود برسد، با استفاده از تهویه عملیات رقیق کردن آلاینده ها انجام می شود. برای این کار به وسیله سیستم-های مکانیکی جریان هوای تمیز بیرون تونل را با فشار و دبی مناسب به داخل تونل و فضاهای زیرزمینی ایجاد شده ناشی از عملیات معدن کاری هدایت می کنند. در بعضی مواقع وجود تجهیزات تونلی، تردد گارگران معدن، حرکت ماشین آلات داخل تونل ها مانند لوکوموتیو و واگن های حمل کننده مواد معدنی همچنین تأسیسات در داخل تونل، سبب اختلال در شبکه تهویه و تغییراتی در جریان هوا می شود. در این تحقیق ابتدا نحوه اثرگذاری موارد ذکر شده بر تهویه تونل به روش تجربی در معدن بزرگ تزره که از معادن قدیمی شرکت زغال سنگ البرز شرقی می باشد مورد بررسی و نتایج حاصل از اندازه گیری در شرایط متفاوت ثبت شده، در ادامه شبکه تهویه این معدن با استفاده از نرم افزار(ventsim) شبیه سازی و در دو حالت بدون حضور لکوموتیو و موانع و با حضور لکوموتیو و موانع بررسی و نتایج حاصل با روش تجربی مقایسه شده است. نتایج حالات مختلف توزیع شدت جریان مقایسه و میزان هوای مناسب تهویه با در نظر گرفتن تجهیزات تهویه نشان می دهد وجود موانع متحرک از جمله لکوموتیو و واگن های حمل مصالح و مواد معدنی می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی شدت جریان در شبکه تهویه معدن داشته باشد. با در نظر گرفتن تغییرات ایجاد شده و مقدار آن از نتایج می توان برای انجام طراحی و اعمال تغییرات در شبکه تهویه استفاده کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: زغال سنگ #معدن زیرزمینی #معدن بزرگ تزره #تهویه #افت فشار #تجهیزات تونل #حرکت لکوموتیو.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)