پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
کاظم نصیری دوغائی [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]، کرامت قنبری [استاد مشاور]
چکیده: در طراحی شبکه تهویه سعی بر آن است که در تمام نقاط معدن هوای کافی جریان داشته باشد اما به ‌هرحال نتایج واقعی با آنچه که در مرحله طراحی پیش‌بینی‌شده تا حدودی متفاوت است. و به همین خاطر پس از اجرای برنامه طراحی‌شده باید وضعیت تهویه معدن را بررسی و کنترل کرد و در موارد لزوم اشکالات را برطرف کرد. مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی یک روش سریع، دقیق، کم هزینه و قابل اعتماد برای بررسی رفتار یک سیال است که برای بررسی سیستم تهویه از آن استفاده شده است. در این مطالعه پس از بررسی دقیق سیستم تهویه معدن زغالسنگ رزمجا غربی بخشی از سیستم تهویه برای مدل سازی انتخاب شده است. بخش انتخاب شده به سه مدل تقسیم شد که شامل مدل مسیر جریان هوا تا کارگاه استخراج، مدل تهویه کمکی و مدل کارگاه استخراج است. پس از تهیه مدل دینامیک سیالات محاسباتی مناطق مورد نظر به کمک معیارهای شناسایی نواحی مرده، بررسی خطر انفجار، شناسایی نواحی مستعد خودسوزی زغالسنگ، شناسایی مناطق هدررفت هوای تازه و بررسی کیفیت هوای تازه به بررسی وضعیت حاکم بر سیستم تهویه پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان می دهند که در مسیر حرکت هوا به سمت کارگاه استخراج بدلیل خراب بودن در تهویه، 52 درصد هوا به سمت خروجی هوای کثیف هدایت می شود. همچنین در بخش هایی از مسیر، سرعت هوا از حد مجاز پایین تر بوده که راه حل هایی برای حل مشکلها ارائه شده است. در بررسی مدل تهویه کمکی مشخص شد که با توجه به اینکه سرعت هوا از حد مجاز کمتر نیست ولی نتوانسته کیفیت لازم هوا را تامین کند و عیار گاز متان در محل 4 برابر حد مجاز است. همچنین بازچرخش هوا در نزدیکی سینه کار شناسایی شد. بررسی مدل کارگاه استخراج نشان داد که شرایط حاکم در کارگاه استخراج به لحاظ تهویه ای مناسب کار است ولی در بخش تخریب شده از نقطه نظر تهویه ای بخش میانی برای خودسوزی مستعد است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی #سیستم تهویه #کارگاه استخراج #تهویه کمکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)