پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فائزه مناقبی پور [پدیدآور اصلی]، مسعود طاهری شهرآئینی[استاد راهنما]، علی سررشته داری[استاد مشاور]، حسین دولت آبادی [استاد مشاور]
چکیده: میدان‌های شهری به‌عنوان مرکز ثقل فضاهای شهری محسوب می‌شوند و تأثیر به‌سزایی در شکل‌گیری هویت اجتماعی افراد دارند. در نتیجه در معماری و شهرسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. طراحی فضایی که بتواند حضور افراد در جامعه را تداوم بخشد، بهبود کیفیت زندگی و تعاملات اجتماعی را در پی خواهد داشت. در این راستا ارتباط تنگاتنگ انسان، طبیعت و معماری و تأثیر متقابل این عناصر بر یکدیگر، عدم توجه به طبیعت و شرایط محیطی را در طراحی فضای پایدار شهری غیرممکن می‌سازد. در حقیقت توجه به مبانی آسایش انسان دستیابی به فضایی برای زیستن را تسهیل می‌نماید. در نتیجه توجه به وضعیت خرداقلیم و شرایط محیطی در طراحی فضاهای باز و بسته میدان شهری می‌تواند با ایجاد شرایط مناسب محیطی، دستیابی به مفهوم ماندن در فضا را نیز محقق ‌سازد. بحران انرژی در دهه‌های اخیر نیز توجه به اصول پایداری را دوچندان می‌نماید. باد از جمله عوامل اقلیمی است که در وضعیت آسایش فضاهای باز و بسته اهمیت به‌سزایی دارد و به‌طور مستقیم تحت تأثیر وضعیت شهر قرار می‌گیرد. تأثیر متقابل این عنصر اقلیمی و ساخت‌وسازهای شهری بر یکدیگر ضرورت تدقیق این عنصر را، علاوه بر توجه به اصول و قواعد کلی، انکارناپذیر می‌نماید. امروزه نرم‌افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی امکان شبیه‌سازی وضعیت دقیق باد در محیط‌های شهری را در مرحله طراحی ممکن ساخته‌اند. با توجه به اهداف مطرح‌شده، پژوهش حاضر سعی دارد با تجزیه و تحلیل وضعیت وزش باد در فضای باز میدان و امکان استفاده حداکثری از آن در تهویه فضاهای داخلی در مرحله طراحی، گامی در جهت ایجاد یک فضای عمومی پایدار شهری بردارد. برای این منظور از نرم‌افزار FLUENT ،یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای موجود در مدل کردن جریان سیالات، برای شبیه‌سازی جریان هوا در مجموعه طراحی‌شده استفاده شده‌است. از آن‌جا که آسایش عابرین پیاده در فضای باز، تحت تأثیر مستقیم وضعیت وزش باد قرار دارد، طراحی فرم کلی بر مبنای آسایش و ایمنی ناشی از باد و هدایت بهتر جریان هوا صورت گرفته‌است. با توجه به اهمیت بهره‌گیری از تهویه طبیعی نیز مطالعه دقیق وضعیت جریان هوا در فضای داخلی، این امکان را فراهم ساخته‌است تا طرح اولیه در جهت بهبود شرایط تهویه طبیعی اصلاح یابد. پیکربندی‌های جدید با تغییراتی در مکان بازشوها، ابعاد بازشوها و چیدمان فضای داخلی بررسی شده‌اند و سعی شده‌است تا مدل نهایی با عملکردی مطلوب در تهویه، از لحاظ سرعت و نحوه توزیع جریان هوا طراحی گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میدان شهری #جریان هوا #آسایش انسان #دینامیک سیالات محاسباتی #تهویه طبیعی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)