پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حسین رفاهی [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]، احسان دباغ نیشابوری [استاد مشاور]
چکیده: نیاز به سیستم حمل و نقل عمومی با کیفیت، نیاز اساسی شهر های پرجمعیت است. مترو به دلیل سهولت استفاده و صرف وقت و هزینه کمتر نسبت به دیگر وسایل حمل‌ونقل عمومی از محبوبیت بیشتری برخوردار است بنابراین به دلیل این که افرادی زیادی از آن استفاده می کنند باید در طراحی سیستم تهویه آن دقت کافی را داشته باشیم. سیستم تهویه مترو در زمان بهره برداری اهمیت بیشتری نسبت به زمان حفاری دارد و باید به‌گونه‌ای طراحی شود که شرایط آسایش حرارتی را برای مسافران و کارکنان فراهم کند. استفاده از مدل دینامیک سیالات محاسباتی کمک می کند تا مقدار هوای لازم و درنهایت تعداد فن های موردنیاز جهت تهویه را برای محیط موردنظر به دست آوریم. در این پایان نامه با استفاده از مدل دینامیک سیالات محاسباتی و مطالعه پارامتری تعداد فن-های موردنیاز و مشخصات آن‌ها تعیین شده است. این مدل‌سازی به‌صورت حجم محدود انجام شده و در این مدل سازی از مدل اغتشاش k-ε استاندارد استفاده شد. مدل سازی و حل مسئله با استفاده از نرم افزار ANSYS Workbench انجام شد. برای بررسی سرعت و دمای هوا و مقایسه آن با مدل CFD ساخته شده از دستگاه سرعت سنج و دما سنج استفاده شد. با توجه به این‌که فاز یک مترو مشهد شامل شش ایستگاه مشابه است تنها یک مدل از ایستگاه ساخته شد و نتایج را به تمام ایستگاه ها تعمیم داده شد. نتایج مدل CFD نشان داد که برای تهویه ایستگاه به دو فن اصلی با دبی حجمی m3/s 125 در ابتدا و انتهای ایستگاه و یک فن با دبی حجمی m3/s 23 در تراز کنترل بلیت نیاز است. تأثیر دستگاه ایرواشر بر سیستم تهویه و لزوم استفاده از آن در فصل تابستان با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی بررسی شد و درنهایت با توجه به شرایط آب و هوایی شهر مشهد استراتژی های لازم جهت استفاده بهینه از سیستم تهویه در مترو ارائه شد. نتایج نشان داد که در دمای بالای ℃21 نیاز به دستگاه هواشوی داریم و در دمای ℃15 تا ℃21 نیاز به دستگاه هواشوی نیست. برای دماهای ℃11 تا ℃17 نیاز به استفاده از فن تراز کنترل بلیت نداریم و در دما های کمنر از ℃10 در برخی قسمت ها نیاز وسایل گرمایشی احساس می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تهویه #دینامیک سیالات محاسباتی #مترو #مدل CFD #فن #ایرواشر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)