پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
لیلا موزونی [پدیدآور اصلی]، محسن نظری[استاد راهنما]، محمود نوروزی[استاد راهنما]
چکیده: جداسازی و مرتب‌سازی ذرات و سلول‌ها به دلیل کاربردهای آن در تشخیص و درمان بیماری توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده ‌است. در این تحقیق با استفاده از نیروی مگنتوفورتیک به مطالعه جداسازی میکرو ذرات پارامغناطیسی پرداخته شده است. لذا در این پژوهش به شبیه‌سازی سه‌بعدی جداسازی ذرات مغناطیسی در یک میکرو کانال با استفاده از دو سیم‌پیچ با هسته نعل اسبی شکل در نرم‌افزار COMSOL Multiphysics 5.6 پرداخته شده است. بازده جداسازی ذرات از یک مخلوط نمونه پارامتری بسیار مهم در پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه است. در این تحقیق اثر تغییرات میدان مغناطیسی، سرعت ورودی سیال و فاصله دو سیم‌پیچ به‌عنوان پارامترهای اثرگذار بر بازده جداسازی ذرات مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ابتدا جداسازی ذرات ام-450 و مای‌وان مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که در سرعت ورودی 4/0 میلی‌متر بر ثانیه و میدان مغناطیسی 7/0 تسلا بیشترین بازده جداسازی ذرات حاصل شده است. و فاصله سیم‌پیچ‌ها از هم 740 میکرومتر بوده است. سپس به بررسی جداسازی ذرات ام-450، ام-280 و مای‌وان پرداخته شده است. در سرعت ورودی 4/0 میلی‌متر بر ثانیه و میدان مغناطیسی 78/0 تسلا بیشترین بازده جداسازی حاصل شده است.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: میکروفلوئیدیک #جداسازی ذرات مغناطیسی #مگنتوفورسیس مثبت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)