پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
محمد امین بیات [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه به تحلیل و طراحی کنترل کننده پایدار ساز برای مدل سیستم تعلیق مغناطیسی با استفاده از روش کنترل فازی تطبیقی پرداخته شده است. این سیستم یک سیستم غیرخطی ناپایدار با عدم قطعیت پارامتری می باشد. برای این سیستم یک قانون کنترل فازی تطبیقی طراحی شده است که پایداری سیستم حلقه بسته، با استفاده از تئوری لیاپانوف تضمین می گردد. در این کنترل کننده، قواعد تطبیق نیز به منظور تخمین ترم شامل پارامترهای دارای عدم قطعیت و دینامیک های نامعلوم در سیستم، طراحی و به منظور پایداری حلقه بسته تعیین می گردند. سیستم تعلیق مغناطیسی، به منظور حفظ عملکرد مطلوب در شرایط مختلف کاری، لازم است با استفاده از یک کنترل کننده ی غیرخطی در حضور عدم قطعیت و تغییرات زیاد پارامترها نیز مقاوم باشد.کنترل فازی تطبیقی طراحی شده، با توجه به تغییرات و نوسانات در پارامترها میتواند پارامترهای خود را به منظور بهبود عملکرد و پایداری سیستم تعلیقتنظیم کند. در واقع، کنترل فازی به دلیل تقریب گر عمومی، توابع نامعلوم سیستم را با دقت مناسب تقریب می زند. نتایج شبیه سازی در این پایان نامه با اعمال قانون کنترل فازی تطبیقی طراحی شده، پایداری سیستم حلقه بسته را در حضور اختلالاتی نظیر اغتشاش و نیز تغییر در پارامترها وتغییر فاصله از نقاط تعادل سیستم به خوبی نشان می دهد. :
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تعلیق مغناطیسی #کنترل فازی تطبیقی #پایداری لیاپانوف #خطی ساز پسخور.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)