پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مهدی نوده [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده برای ثابت نگهداشتن ولتاژ خروجی سیستم های فتوولتائیک ازمبدل هایDC بهDC استفاده میشود، با توجه به ویژگی مبدل مرتبه بالای DC به DCتشکیل شده ازمبدل افزاینده مرتبه دوم وسوئیچ خازنی گزینه ی مناسبی برای انجام این کار میباشد. هر چقدر کنترل مبدل بهتر باشد باعث میشود بازدهی سیستم موجود افزایش یابد، فرایند کنترلی بر روی یک سیستم مرتبه هفت می باشد، کنترل به روش تنظیم کننده درجه دوم خطی انتگرالی عملکرد مناسبی را از خود نشان داده است. دراین پایان نامه هدف کنترل ولتاژ خروجی مبدل مرتبه بالای DCبه DCتشکیل شده از مبدل افزاینده مرتبه دوم وسوئیچ خازنی با استفاده از روش تنظیم کننده درجه دوم خطی انتگرالی میباشد. به همین خاطر پس از معرفی کردن مبدل فوق، مدل فضای حالت سیستم حول نقطه کار بیان شده وکنترل به روش تنظیم کننده درجه دوم خطی انتگرالی برای ولتاژ خروجی طراحی شده است و سپس نتیجه عملکرد کنترل کننده فوق با کنترل کنندهPID مورد مقایسه قرار گرفته و برتری کنترل به روش تنظیم کننده درجه دوم خطی انتگرالی را نشان میدهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلید واژه: مبدل الکترونیک قدرت #مبدلDC بهDC افزاینده #کنترل بهینه روش تنظیم کننده درجه دوم خطی انتگرالی #کنترل کننده PID
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)