پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سعید قمری پور [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]
چکیده: باتوجه به مقیاس بالای مصرف انرژی و همچنین ارزش بالای آن در درآمدزایی صنایع، سرمایه‌گذاری منابع انرژی در شهرک‌های صنعتی از جوانب فنی و اقتصادی مسأله‌ای جدی است. نیروگاه مجازی صنعتی با تجمیع دارایی‌های تولید و مصرف انرژی در شهرک صنعتی یک راه‌کار مناسب جهت مدیریت کارآمد انرژی است. در این پایان نامه، سرمایه گذاری منابع انرژی در یک نیروگاه مجازی صنعتی با هدف افزایش سود حاصل از فروش انرژی به صنایع و بازار انرژی انجام می گیرد. مسأله سرمایه‌گذاری منابع انرژی تحت عدم‌قطعیت‌های تقاضا، انرژی تجدیدپذیر، قیمت بازار انرژی و سوخت به کمک روش‌های بهینه‌سازی قطعی و برنامه‌ریزی تصادفی مقید به ریسک مدل سازی می شود. روش‌های پیشنهادی بر روی شبکه تست 3 باس و شهرک صنعتی داراب در ایران پیاده‌سازی شده است. نتایج نشان می دهند که در برنامه ریزی قطعی، بر اساس شرایط اقتصادی ایران و تخصیص یارانه های حامل های انرژی، سرمایه گذاری منابع انرژی سودآور نیست و نیروگاه مجازی صنعتی به طور سالانه متحمل ضرر می شود. اما با حذف یارانه ها، پس از سرمایه گذاری بر روی منابع توربین گازی و تجدیدپذیر فتوولتائیک نیروگاه مجازی صنعتی دارای سود قابل توجه می باشد. در برنامه ریزی تصادفی مبتنی بر شاخص ریسک نیز، سود مورد انتظار نیروگاه مجازی صنعتی از حالت بی تفاوت به ریسک تا حالت ریسک گریز، 5/7 درصد کاهش و شاخص ریسک نیز 27/62 درصد افزایش می یابد که نشان دهنده کاهش سود مورد انتظار و نوسانات مرتبط با آن می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سرمایه گذاری منابع انرژی #نیروگاه مجازی صنعتی #بهینه‌سازی قطعی #برنامه ریزی تصادفی مقید به ریسک.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)