پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
الهه غنائی [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، مسئله ی مدیریت انرژی نیروگاه مجازی در بازارهای انرژی، توسط یک مدل مقاوم -تصادفی مدل سازی می‌گردد. اجزای نیروگاه مجازی واحدهای تولید تجدیدپذیر، واحد تولید حرارتی، سیستم ذخیره ساز انرژی و متقاضیان پاسخ گو به قیمت می باشند که توسط یک شبکه ی الکتریکی مجهز به فناوری شبکه هوشمند به یکدیگر متصل شده اند. هم چنین نیروگاه مجازی به عنوان یک نهاد در بازارهای روز پیش رو و زمان حقیقی شرکت می نماید. عدم قطعیت های در نظرگرفته شده در این مسئله میزان تولید واحد تجدیدپذیر، قیمت بازارها و دسترس پذیری اجزای نیروگاه مجازی هستند. به منظور مهار عدم قطعیت تولید واحد تجدیدپذیر از روش مبتنی بر بازه اطمینان و در مورد عدم قطعیت قیمت بازارها و دسترس پذیری اجزای شبکه از روش مبتنی بر سناریو استفاده شده است. روش ارائه شده در دو شبکه انتقال 5 و 24 باس پیاده‌سازی شده است و نتایج، عملکرد مناسب و قابلیت اجرایی تصمیم های اتخاذ شده را در شرایط پیشامد نشان می‌دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت انرژی #نیروگاه مجازی #برنامه ریزی مقاوم-تصادفی #پیشامد.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)