پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سهیل کعبه پهنه کلائی [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]
چکیده: مدیریت هماهنگ منابع تولید پراکنده و متقاضیان پاسخ-گو به قیمت در قالب نیروگاه مجازی در صنعت برق مورد توجه قرار گرفته است. وجود عدم قطعیت در منابع تولید پراکنده تصادفی، قیمت انرژی و دسترس پذیری اجزای ریزشبکه موجب شده است که مسئله مدیریت انرژی نیروگاه مجازی پیچیده شود. با مجهز کردن ریزشبکه به فناوری شبکه هوشمند، امکان پایش نزدیک به زمان حقیقی وضعیت ریزشبکه و اصلاح تصمیم های مدیریت انرژی برای غلبه بر عدم قطعیت ها فراهم می گردد. در این پایان نامه، به منظور مدل سازی مسئله مدیریت انرژی نیروگاه مجازی یک بهینه سازی مقاوم تصادفی ارائه می گردد. این نیروگاه مجازی شامل ایستگاه های خورشیدی، واحدهای ذخیره ساز و متقاضیان پاسخ گو به قیمت می باشد که به وسیله یک ریزشبکه به یکدیگر متصل هستند. در این راستا، عدم قطعیت در متغیرهای تصادفی پیوسته (مانند قیمت انرژی و تولید خورشیدی) و گسسته (مانند دسترس پذیری اجزای ریزشبکه) به ترتیب به کمک روش های پیش بینی مبتنی بر بازه و سناریو مدل سازی می شوند. عملکرد بهینه سازی مقاوم تصادفی ارائه شده به وسیله یک ریزشبکه نمونه بررسی و با روش های قطعی و مقاوم مقایسه می شود. نتایج، اجراپذیر بودن و عملکرد خوب بهینه سازی مقاوم تصادفی را تأیید می کند، به ویژه در مواردی که پیشامد در روزهایی با تغییرات زیاد قیمت انرژی رخ می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت انرژی #نیروگاه مجازی #شبکه هوشمند #بهینه سازی مقاوم #برنامه ریزی تصادفی #پیشامد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)