پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مهیا غراب [پدیدآور اصلی]، علی فتاح[پدیدآور اصلی]
چکیده: سلول‌های خورشیدی به عنوان افزاره‌هایی به منظور تبدیل مستقیم انرژی نورخورشید به الکتریسیته مورد استفاده قرار می‌گیرند. تا به امروز سه نسل متفاوت از این سلول‌ها با ویژگی‌های متفاوت معرفی شده‌اند. با گسترش روزافزون فن‌آوری‌‌های نوین، کاربردهای سلول خورشیدی گسترش یافته و همچنین در فرآیند تولید و ساخت این افزاره نیز روش‌های نوینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سلول‌های خورشیدی ارگانیک به عنوان نسل سوم سلول‌های خورشیدی دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی مانند سبکی، انعطاف‌پذیری بالا، قابلت تغییر رنگ، هزینه تولید ارزان و توانایی تحمل تنش مکانیکی بالا هستند. ویژگی‌های ذکرشده باعث گستردگی کاربرد این افزاره در الکترونیک پوشیدنی، استفاده در مصالح ساختمانی و انواع حس‌گرها می‌شوند. با توجه به کاربرد گسترده‌ی سلول‌های خورشیدی ارگانیک، نیاز به بررسی رفتار و عملکرد این سلول‌ها در شرایط محیطی مختلف است. تنش‌های مکانیکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار و پایداری سلول‌های خورشیدی ارگانیک هستند. در این پژوهش اثر تنش کششی بر روی مولفه‌های الکتریکی خارجی شامل ولتاژ مدارباز، جریان اتصال کوتاه، بازده تبدیل انرژی و ضریب پرکنندگی و همچنین مولفه‌های مدل مداری شامل مقاومت سری و موازی، ضریب ایده‌آلی و جریان اشباع معکوس سلول خورشیدی ارگانیک صنعتی اندازه‌گیری شد. همچنین با استفاده از روش dark-CELIV موبیلیتی افزاره تحت کشش محاسبه گردید. در قدم آخر اثر همزمان تنش و دما در دو تنش متفاوت و 5 دمای مختلف برروی سلول بررسی شد. نتایج حاصل از نمودار جریان- ولتاژ روشنایی و پیاده‌سازی روش‌های عددی، حاکی از بهبود مولفه‌های الکتریکی در مقادیر بیشتر کشش و ماندگاری اثر تنش در ساختار سلول خورشیدی ارگانیک هستند. افزایش کشش به بیش‌ از 10% طول اولیه افزاره، باعث بهبود مولفه‌های الکتریکی خارجی و مولفه‌های مدل مداری سلول می‌شود. نتایج اندازه‌گیری موبیلیتی نیز نشان‌دهنده‌ی افزایش این مولفه در مقادیر بالای کشش بعد از کاهش اولیه است. آزمون دما و کشش توام، بیانگر افزایش و بهبود مولفه‌ها تا حدود دمایی K 390 بوده و بعد از آن با آسیب‌دیدن ساختار و لایه‌های متفاوت سلول، مولفه‌ها کاهش یافته و سلول بیشتر ویژگی‌های الکتریکی خود را از دست می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سلول خورشیدی ارگانیک #تنش کششی #مولفه‌های الکتریکی خارجی #مدل مداری #موبیلیتی #آزمون دما.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)