پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محمدرضا حاجی گل [پدیدآور اصلی]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]، هادی گرایلو[استاد مشاور]
چکیده: الکتروانسفالوگرافی(EEG) متداول ترین روش ثبت فعالیت مغز است. این روش داده های فیزیو لوژیکی فراوانی را در اختیار ما قرار می دهد. اطلاعات حاصل شده از سیگنال نوار مغزی اهمیت چشمگیری در تحقیقات دارند. سیگنال نوار مغزی ثبت شده معمولا با آرتیفکت هایی نظیر آرتیفکت های چشمی، نویز برق شهری و غیره همراه می باشد از آنجایی که حضور این آرتیفکت ها در سیگنال نوار مغزی بر روی قضاوت ما اثر می گذارند، حذف آنها بسیار مهم می باشد. هدف این پایان نامه به دست آوردن سیگنال های EEG با کیفیت بالاتر و بهتر است که این امر با حذف این آرتیفکت ها حاصل می شود، به طوری که هیچ یک از اطلاعات اصلی سیگنال EEG حذف نشوند. در طی سالیان گذشته روش های مختلفی به منظور حذف آرتیفکت های چشمی نظیر پلک زدن ارائه شده است. در این پایان نامه ضمن بررسی روش های انجام شده طی سالیان گذشته، از الگوریتم تجربه حالت ذاتی (EMD) و بهبود یافته آن (EEMD) بر روی داده های استاندارد استفاده شده است که طی این فرآیند ابتدا با استفاده از روش تجربه حالت ذاتی سیگنال مغزی به فرکانس های مختلف تجزیه می شود و بخش هایی از سیگنال که پلک زدن رخ داده است حذف گردیده و در آخر با استفاده از الگوریتم آنالیز همبستگی کانونی (CCA) سیگنال مطلوب باز سازی شده و نمایش داده می شود. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی بر روی این داده ها با استفاده از روش پیشنهادی، از طریقه مؤلفه سیگنال به نویز (SNR) با روش های دیگر مقایسه و بهبود نسبی آن نمایش داده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الکتروانسفالوگرام #حذف آرتیفکت #آرتیفکت چشمی #روش تجربه حالت ذاتی #سیگنال به نویز #روش آنالیز همبستگی کانونی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)