پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مهدی قربانی مرغش [پدیدآور اصلی]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: در استخراج اغلب تصاویر پزشکی، فرآیندی به نام بازسازی وجود دارد که طی آن اطلاعات استخراج شده از سنسورهای دستگاه، به تصویری از اندام ها و بافت های داخلی جهت تشخیص پزشکی تبدیل می گردد. اطلاعات اندام مورد تصویربرداری از جهات مختلف در آرایه هایی ثبت می گردد و سپس یک ماتریس کلی به نام سینوگرام قابل دسترسی می باشد. برای تبدیل سینوگرام به تصویر پزشکی قابل مطالعه توسط پزشک می-بایست عمل بازسازی بر روی سینوگرام صورت پذیرد. در حین فرآیند تصویربرداری ممکن است مشکلات مختلفی نظیر لرزش بیمار، نویز دستگاه، فلزات داخل بدن و.... پیش بیاید. در این پایان نامه به صورت خاص مسئله ی اثر حرکت بیمار در بازسازی تصاویر پزشکی پرداخته خواهد شد. به علت عدم دسترسی به سینوگرام دستگاه های پزشکی ما در این پایان نامه چهار مدل حرکت و تصاویر معیوب حاصل از آن را شبیه سازی کردیم سپس با راهکارهای ارائه شده مبتنی بر اصلاح سینوگرام سعی در حذف مشکلات تصویر نهایی در حین فرآیند بازسازی نمودیم. در حین بازسازی باید تلاش کنیم تا علاوه بر بهینه کردن تصویر به لحاظ بازسازی، از سرعت بازسازی نیز کم نکنیم. از میان دو روش موجود بازسازی با نام های جبری و تکرار، ما از روش تکرار بهره خواهیم برد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازسازی تصویر #مقطع نگاری کامپیوتری #روش های تکراری و جبری #اثرات لرزشی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)