پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
ابراهیم گواهیان [پدیدآور اصلی]، حسین مروی[استاد راهنما]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد مشاور]
چکیده: مفهوم فواصل در موسیقی ایرانی و اثرات آن بر ساختار و کلاسه بندی ردیف موسیقی ایرانی یکی از مهمترین مسائلی است که موسیقی دانان به آن توجه می کنند. آنالیز مفهومی موسیقی همچنین، در سال های اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران و محققان در زمینه پردازش سیگنال قرار گرفته است. بحث تشخیص مقام یا الگو (در موسیقی غربی)، از روی سیگنال صوتی، ارتباط مستقیم با مفهوم فواصل دارد. یکی از ویژگی های اصلی که دربیان مفهوم فواصل نقش دارد پیچ است که در کاربردهای کلاسه-بندی و آنالیزهای مربوط به بررسی خواص تشابه در حوزه بازیابی اطلاعات موسیقی، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در این پایان نامه، با مطالعه روشهای موجود آنالیز سیگنال های موسیقی غربی و مقایسه آنها، نهایتا یک روش جدید برای تشخیص مقام های مختلف موسیقی ایرانی پیشنهاد شده است که هیچ محدودیتی برای سازهای موجود در قطعه موسیقی مورد آنالیز نداشته و نسبت به روشهای مشابه از سرعت بالاتری نیز برخوردار است. در تشخیص مقام، یک پروفایل پیچ 24 تایی که شامل اطلاعات اساسی در مورد مقام قطعه مورد نظر است از سیگنال صوتی قطعه استخراج می شود. به علاوه، در بخش استخراج ویژگی، یک مرحله کاهش بعد در الگوریتم اعمال می شود که محاسبات را به طور قابل توجهی کاهش داده و موجب افزایش سرعت الگوریتم می شود. نهایتا با اعمال الگوریتم پیشنهادی به دیتابیس نتایج چشمگیری مشاهده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موسیقی ایرانی #مقام #بازیابی اطلاعات موسیقی #فاصله #پروفایل پیچ. 

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)