پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سپیده خلیلی تبار [پدیدآور اصلی]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]، حسین مروی[استاد مشاور]
چکیده: تشخیص دسته بندی های موسیقی سنتی ایرانی برای افراد بدون تخصص یا هنر آموزان تازه کار بسیار دشوار و اغلب نا ممکن است. بازیابی مفهومی اطلاعات موسیقی، بر پایه ی آنالیز هوشمند و خودکار، با هدف دستیابی آسان به موسیقی و یا اطلاعات آن بنا شده است، که تشخیص مقام یکی از کاربرد های بازیابی اطلاعات مفهومی از موسیقی ایرانی است، یکی از ویژگی های سیگنال موسیقی که برای پردازش بسیار مورد توجه و پرکاربرد است ضرائب کپستروم مل است. در این پایان نامه با مطالعه روش های موجود در حوزه ی بازیابی اطلاعات موسیقی غربی و غیر غربی و با در نظر گرفتن تفاوت های اساسی ساختاری بین موسیقی سنتی ایرانی و دیگر موسیقی ها، مخصوصاً موسیقی غربی، روشی جدید پیشنهاد داده شده که ملاحظات خاص موسیقی سنتی ایرانی را رعایت کرده و نوع مقام هر قطعه موسیقی ورودی را با درصد درستی بالایی تشخیص می دهد. برای تشخیص، از شبکه عصبی پرسپترون دو لایه استفاده شده است. ضمن ارائه دو پایگاه داده موسیقی سنتی ایرانی از اساتید مجرب و با ساز های مختلف، با استخراج ویژگی و اعمال شبکه عصبی پرسپترون به پایگاه داده ها، میانگین درصد درستی تشخیص حدود 98 درصد بدست آمده است که در مقایسه با روش های مشابه از دقت بسیار بیشتری برخوردار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موسیقی سنتی ایرانی #مقام #بازیابی مفهومی اطلاعات موسیقی #ضرائب کپستروم مل #شبکه عصبی پرسپترون چند لایه.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)