پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
علی معینی [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، سیدمحمدرضا رفیعی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده امروزه استفاده از واحدهای کوچک تولید انرژی الکتریکی در سیستم های قدرت به دلیل مزایای مختلف بهره برداری، مورد توجه قرار گرفته است. از موانع بسیار مهم توسعه این نوع منابع، مسئله قطع شبکه و پدیده های غیرمطلوب ناشی از آن مانند خروج از سنکرونیزم واحد می باشد. عدم آگاهی از قطع شبکه اصلی می تواند خساراتی را به همراه داشته باشد. در این پروژه رویکردهای جدیدی برای تشخیص واحد جزیره شده، ارائه شده است. پایش سیگنال ورودی به گاورنر در حلقه کنترل بار- فرکانس واحدهای سنکرون، اولین راهکاری است که پیشنهاد شده است. در چندسال اخیر از شبکه های عصبی در تحلیل و دسته بندی پدیده های سیستم ها بسیار استفاده می شود. در این پروژه از روش دسته بندی خودسازمانده و روش خوشه بندی احتمالی برای تشخیص پدیده جزیره ای شدن از پدیده های مشابه استفاده شده است. هم چنین روش اکتیو جدیدی بر مبنای استفاده از کنترل هوشمند و انتقال سیگنال نوسانات فرکانس به حلقه کنترل ولتاژ برای تشدید تغییرات در موقع جزیره شدگی و عملکرد رله ولتاژ استفاده شده است. نکته قابل تامل دیگر در مورد این پایان نامه استفاده از شبکه های عصبی به روش خاص برای تشخیص جزیره-ای شدن است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جزیره ای شدن #پایش سیگنال ورودی به گاورنر #شبکه عصبی خودسازمانده #شبکه عصبی احتمالی #روش اکتیو تریپ رله ولتاژ به کمک نوسانات فرکانس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)