پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
جواد عباسی آقاملکی [پدیدآور اصلی]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]، امیدرضا معروضی[استاد مشاور]
چکیده: تطبیق تصاویر از موضوعات پویا و به روز پردازش تصویر و بینایی ماشین به شمار می رود، زیرا در بسیاری از زمینه ها علاقه مند به تشخیص شی خاصی در تصاویر دیگر بنابر کاربرد هستیم. روش های متنوعی در این زمینه ارائه شده اند، ما در این پایان نامه از روش نقاط ویژگی تغییر ناپذیر با مقیاس به منظور استفاده از آنها در تطبیق میان تصاویر بهره گرفته ایم. این نقاط در مقابل تغییرات مقیاس و جهت تغییرناپذیرند و نیز تا حدودی در مقابل تغییرات افاین و تغییر زاویه در عمق از خود پایداری نشان می دهند. از نقاط ویژگی تغییر ناپذیر با مقیاس در موزائیک کردن تصاویر همپوشان بهره گرفتیم، که با توجه به قدرت قابل ملاحظه ی این الگوریتم در انتخاب وانطباق نقاط ویژگی تصاویر، نتایج مناسبی به دست آمد. البته این موزائیک کردن، میان تصاویر هوایی و همچنین میان تصاویر تهیه شده از یک الگو به انجام رسیده است. بحث دیگری که مورد بررسی قرار گرفت تطبیق تصاویر هوایی به منظور هدایت ناوبری تجهیزات پرنده است که با توجه به بررسی و اعمال تغییرات شدید مقیاس نتایج مفیدی بدست آمد. از دیگر موارد مورد بررسی استفاده از الگوریتم نقاط کلیدی تغییر ناپذیر با مقیاس در تطبیق و تشخیص حروف و کلمات یک متن است، در این مورد بررسی های صورت پذیرفته بیانگر این مهم است که روش پیشنهادی منحصر به یک زبان و یک رسم الخط خاص نیست و با بهینه سازی روش ارائه شده می توان از آن در طراحی نرم افزاری در تشخیص حروف و کلمات یک متن که به صورت عکس ذخیره شده است استفاده نمود. در تمامی کارهای صورت پذیرفته نقش رزولوشن یا کیفیت تصاویر مورد استفاده بسیار پر رنگ و مهم به نظر می رسد، زیرا هر چه تصاویر با کیفیت بالاتری داشته باشیم جزئیات بیشتری از آنها در دسترس بوده و در نتیجه نقاط ویژگی با دقت بالاتری استخراج خواهند شد، در نتیجه انطباق میان نقاط کلیدی تصاویر نیز با صحت بیشتری همراه خواهند بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نقاط کلیدی تغییرناپذیر با مقیاس #تصاویر هوایی #پارامترهای افاین #پارامترهای پروجکتیو #تشخیص کلمه #تشخیص حروف #تطبیق تصاویر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)