پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سید میلاد حسینی [پدیدآور اصلی]، محمود مهرگان[استاد راهنما]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]
چکیده: انرژی نقشی برجسته در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشورهای مختلف دارد؛ لذا مدیریت و بهینه‌سازی فرایند مصرف و تولید انرژی یکی از اصلی‌ترین راهبردهای تضمین امنیت انرژی است. نیروگاه های CHP و CCHP به طور هم‌زمان قادر به تولید دو یا سه نوع انرژی هستند. در همین راستا در این پژوهش به تحلیل انرژی، اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی ترکیب سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش، توان و هیدروژن مبتنی بر برج خورشیدی برپایه‌ی ریفورمر بخار متان و الکترولیز آبی غشای تبادل پروتونی پرداخته شده است. نتایج نشان می-دهد که با افزایش تابش خورشیدی میزان راندمان اگزرژی افزایش چشمگیری خواهد داشت. همچنین هزینه های سیستم بهینه نیز به طور قابل توجهی کاهش پیدا می کند. با افزایش دما ریفورمر تلفات اگزرژی و انرژی افزایش یافته و راندمان اگزرژی از 49% به 34% کاهش پیدا خواهد کرد از طرفی نسبت بخار کربن بر میزان انرژی مورد نیاز ریفورمر تاثیری ندارد. همچنین افزایش نسبت فشار کمپرسور باعث افزایش نسبت هوا به سوخت، کاهش نرخ مولی هوای ورودی، افزایش میزان سرمایش تولیدی و کاهش توان خروجی از توربین گازی خواهد شد. افزایش دما ورودی به توربین بخار باعث افزایش راندمان اگزرژی، انرژی و کاهش هزینه تولید هر کیلووات انرژی خواهد شد. همچنین میزان انتشار آلایندگی و هزینه تولید هر کیلووات انرژی با افزایش فشار ورودی به توربین بخار کاهش پیدا می کند. بیشترین تخریب اگزرژی در محفظه احتراق رخ می دهد که برابر با 4029 کیلووات است و پس از محفظه احتراق بیشترین تخریب اگزرژی را دفع کننده با نرخ 1428 کیلووات دارد. همچنین درآمد کل سالانه این سیستم 52 میلیون دلار به ازای هر سال برآورد شده است. مدت زمان بازگشت سرمایه نیز 7.4 سال است و هزینه تراز شده انرژی به ازای هر کیلووات 0.138 دلار است. درآمد سالانه سرمایش، گرمایش، هیدروژن و توان الکتریکی به ترتیب 1.867 میلیون دلار، 233449 هزار دلار، 40.68 میلیون دلار و 9.295 میلیون دلار در هر سال است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم های تولید همزمان #سیستم های تولید چندگانه #ارتقای بیوگاز #انرژی و اگزرژی #تولید هیدروژن #انرژی خورشیدی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)