پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
کامران حیدری [پدیدآور اصلی]، سید علی سینا[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در سال‌های اخیر موارد متعددی از ناپایداری پیچشی ردیف‌های نیروگاه خورشیدی تحت اثر بارگذاری باد ملاحظه شده است که بررسی دقیق‌تر سازه‌ای نیروگاه را ضروری می‌سازد. یکی از پارامترهایی که در نیروگاه‌های خورشیدی باید در نظر گرفته شود، فاصله بین پنل‌ها هنگام نصب است. در دستورالعمل‌های نصب نیروگاه‌های خورشیدی، به فاصله ۲ سانتی متری الزامی بین پنل‌ها اشاره شده است. این فاصله بیشتر برای اهدافی نظیر مدیریت پدیده انبساط و انقباض پنل‌ها و کاستن از بار باد نیروگاه تعبیه می‌شود. این فاصله می‌تواند بسیار متأثر از پدیده وارپینگ باشد. در تحلیل سازه ها، به پدیده وارپینگ در تیرها به ‌عنوان جابه‌جایی خارج از صفحه سطح مقطع تیر در اثر بارگذاری برشی و پیچشی سطح مقطع تیر اشاره شده است. آرایه فتوولتائیک تحت اثر گشتاور پیچشی ناشی از باد یا گشتاور پیچشی اعمالی از سیستم تعقیب‌کننده خورشید قرار دارد. در این مطالعه آرایه خورشیدی به‌صورت تیر جدار نازک با مقطع باز تحت گشتاور پیچشی در نظر گرفته می شود. از اثرات مربوط به خمش صرف‌ نظر می‌شود. پدیده ی وارپینگ به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. با بررسی پنل خورشیدی 550 وات ساخت شرکت هیساما، جابه‌جایی‌های وارپینگ مربوط به پنل، محاسبه شده و فاصله ی بین پنل‌ از این دیدگاه به‌ازای شرایط بارگذاری حدی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به وارپینگ به دست آمده از مقطع پنل می توان دریافت که پدیده ی وارپینگ اهمیت چندانی در تعیین فاصله بین پنل های خورشیدی ندارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: نیروگاه فتوولتائیک #وارپینگ #گشتاور پیچشی #گالوپینگ پیچشی #مرکز سطح #مرکز برش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)