پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فهیمه کلاته [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]، مهدی گردویی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده فرایند آهنگری گرم قطعات فلزی به علت عوامل مؤثر از حالت تنش سه محوره‌، بارگذاری‌های ترمومکانیکی و شرایط تماسی قالب و قطعه‌، از پیچیدگی بالایی برخودار است‌. امروزه با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای فرایندهای شکل‌دهی‌، تحلیل دقیق فرایند و همچنین تخمین عمر قالب امکان‌پذیر شده است‌. در این تحقیق شبیه سازی آهنگری گرم قطعه شمش لولای مادگی خودرو پژو 206 انجام شده است . ابتدا قطعه آهنگری در نرم افزار دیفرم (Deform 2D-3D) با رفتار ویسکوپلاستیک شبیه سازی شده ، سپس تنش های وارد بر قطعه محاسبه شده و نمودار نیرو- جابجایی استخراج شد . در مرحله بعد توزیع تنش در قالب آهنگری با مدل الاستیک استخراج و نواحی بحرانی آن مشخص شد . مقایسه نتایج عددی با مشاهدات تجربی‌، نشان از دقت قابل قبول شبیه‌سازی در تخمین ناحیه شکست قالب دارد‌. سپس توزیع فشار عمودی و سرعت لغزش بر روی سطح قالب بر حسب زمان مشخص و به کمک مدل سایش آرچارد (Archard’s Model) نرخ سایش نقاط مختلف از سطح قالب تعیین شد‌. پس از یک ضرب آهنگری نقطه بحرانی با بیشترین عمق سایش بدست آمد‌ که نتایج با مشاهدات تجربی از سایش قالب‌، از انطباق خوبی برخوردار بود‌. با توجه به تلرانس مجاز تغییرات ابعادی قطعه خروجی مطابق DIN7526F، عمر قالب آهنگری تخمین زده شد‌. پروفیل مقطع قطعه آهنگری پس از 2500 ضرب‌، به کمک دستگاه اندازه‌گیری نوری VMM‌ استخراج و با کانتور سایش حاصل از نرم‌افزار مورد مقایسه قرار گرفت‌. به عنوان پیشنهاد نیز طراحی یک قالب پیش‌شکل ارائه شده و مورد تحلیل قرار گرفت و نمودارهای نیرو- جابجایی برای آن استخراج و با قالب یک مرحله‌ای مقایسه شد‌. نتایج این مرحله نشان داد که با استفاده از طراحی یک قالب پیش‌شکل‌، انرژی آهنگری مرحله نهایی و تنش حداکثر قالب کاهش یافته است‌. همچنین با کاهش عمق سایش در فرایند دو مرحله‌ای‌، عمر قالب دو مرحله‌ای در مقایسه با قالب تک مرحله‌ای از 2535 ضرب به 4186 ضرب افزایش می‌یابد‌.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدى: قالب آهنگری گرم #روش المان محدود‌ #شبیه‌سازی رایانه ای #نرم افزار دیفرم #سایش‌ #مدل آرچارد.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)