پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سهراب سلامتی خیاوی [پدیدآور اصلی]، سید هادی قادری[استاد راهنما]، سید وحید حسینی[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش از مدل ساختاری دراکرـ پراگر کپ اصلاح شده (MDPC) برای بیان رفتار تراکمی پودر آلومینای KMS-92 استفاده شد. پارامترهای مربوط به این مدل به وسیله‌ی انجام برخی آزمون‌های ساده به دست آمدند. پارامترهای سطح خرابی برشی از آزمون‌های فشردن قطری و فشردن محوری نمونه‌های استوانه‌ای به دست آمدند. از یک قالب تجهیز شده برای دستیابی به پارامترهای سطح کپ، پارامترهای کشسانی و ضریب اصطکاک بین پودر و دیواره‌ی قالب استفاده شد. در نهایت پارامترهای به دست آمده در شبیه‌سازی‌های المان محدود با نرم‌افزار آباکوس به کار گرفته شدند. زیر برنامه‌ی USDFLD، برای بیان رفتار ماده به صورت تابعی از چگالی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل‌سازی عددی انطباق بسیار خوبی با نتایج آزمون تجربی تراکم تک‌محوری داشتند. ضمن اینکه روشی دیگر برای به دست آوردن پارامترهای مدل ساختاری پودر مشابه با استفاده از آزمون تک‌محوری ساده و شبکه‌های عصبی مصنوعی ارائه شد. در روش پیشنهادی شبکه‌ی عصبی مصنوعی، برای تخمین پارامترهای مدل MDPC، تا حدی که اختلاف بین منحنی‌های تجربی و المان محدود تراکم تک‌محوری پودر حداقل شود، آموزش می‌بیند. پارامترهای ورودی شبکه، مولفه‌های منحنی نیرو ـ جابجایی هستند. در این رویکرد نیز انطباق قابل‌قبولی بین نتایج آزمون و شبیه‌سازی حاصل از پارامترهای پیش‌بینی شده توسط شبکه‌ی عصبی مشاهده شد. در نتیجه می‌توان برای پودرهای مشابه تنها با انجام آزمون فشردن تک‌محوری، پارامترهای مدل رفتاری را به دست آورد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تراکم پودر #پودر سرامیکی #مدل دراکر ـ پراگر کپ اصلاح شده #قالب تجهیز شده #مدل‌سازی المان محدود #شبکه‌های عصبی مصنوعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)