پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
عرفان شریعتی [پدیدآور اصلی]، محسن نظری[استاد راهنما]، مصطفی نظری[استاد مشاور]
چکیده: نیاز به املاح و نمک های مختلف از دیرباز تاکنون یکی از دغدغه های مهم بشر بوده به طوریکه در دوران باستان، سکونتگاه ها در اطراف مکانهایی توسعه می یافتند که نمک به راحتی به عنوان سنگ، آب نمک و یا به دلیل تبخیر خورشیدی در دسترس بود. هم چنین کمبود آب به دلیل رشد جمعیت جهان و کاهش منابع طبیعی آب به یکی دیگر از چالش های مهم تبدیل شده است. پیش بینی می شود که کمبود آب جهانی در سال 2030 از 4000 میلیارد متر مکعب در سال فراتر رود. و بیش از 5 میلیارد نفر با کمبود آب مواجه شوند. یکی از گزینه های پایدار برای تصفیه آب، توسعه سیستم های بدون پساب (ZLD) است که آب تصفیه نشده را به طور کامل به آب شیرین و نمک تبدیل می کند. یک سیستم ZLD نه تنها نیاز به دفع آب نمک را از بین می برد، بلکه آب شیرین و نمک های با ارزش بیشتری تولید می کند و در نتیجه ارزش افزوده سیستم را افزایش می دهد. هدف از این پژوهش تولید بخار(آب) و استخراج نمک پتاسیم کلراید از آب می باشد. بر همین مبنا با انجام محاسبات و مدلسازی خطوط جریان در نرم افزار Aspen، دستگاه آبشیرین کن نیمه صنعتی با کریستالایزر FC با دبی 0.5 مترمکعب در روز و سختی 100 هزار PPM طراحی، مدلسازی و ساخته شد. سپس تولید بخار (آب) و نمک دستگاه تحت دما ها (35،30،25 و38 درجه سانتیگراد) و غلظت های (80،60،40 و 100 هزار PPM) ورودی مختلف مورد بررسی قرار گرفت که با افزایش دما و غلظت ورودی به دستگاه، نرخ تولید بخار و نمک افزایش می یابد. هم چنین این دستگاه در دمای ورودی 38 درجه و غلظت 100 هزار PPM بیشترین نرخ تولید بخار (kg/hr 17.8) و نمک ( kg/hr 8.5) را دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : کریستالایزر #FC #آبشیرین کن #پتاسیم کلراید #ZLD
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)