پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
احسان علی نژاد ندافی [پدیدآور اصلی]، محسن نظری[استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]
چکیده: کویل‌های مارپیچ یکی از پرکاربردترین مبدل‌ها در صنایع به شمار می‌روند. با توجه به ویژگی‌های مثبت استفاده از کویل‌های مارپیچ در مبدل‌های حرارتی ازجمله: دربرگیری فضای کمتر و نیز انتقال حرارت بالاتر، ازاین‌رو تحقیقات زیادی درزمینه‌ی استفاده از انواع کویل‌های مارپیچ و نیز مدل‌سازی آن‌ها انجام‌شده است. در کویل مارپیچ به علت وجود شعاع انحنا، نیروی گریز از مرکز ایجاد خواهد شد که این نیرو سبب تشکیل جریان ثانویه در کویل‌ می‌شود. از اثرات ایجاد جریان ثانویه در کویل‌های مارپیچ می‌توان به بهبود اختلاط جریان و همچنین افزایش ضریب انتقال حرارت در جریان‌های دوفازی و تک فازی اشاره کرد. در این تحقیق، به مدل‌سازی مبدل حرارتی دوفازی و همچنین بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت جریان دوفازی (جوششی) سیال آب، در کویل مارپیچ موجود در مبدل حرارتی پرداخته‌شده است. به‌منظور رسیدن به این هدف، از یک کویل مارپیچ از جنس استیل ضدزنگ به قطر میانگین 92 میلی‌متر و گام 30 میلی‌متر استفاده‌شده است. علاوه بر این، جهت ایجاد توان حرارتی موردنیاز، یک عدد مشعل گازی از نوع PDG1 در ست‌آپ، استفاده‌شده است. در آزمایش‌های جریان جوششی، ضریب انتقال حرارت دوفازی و همچنین کیفیت بخار خروجی از کویل، تحت شرایط مختلف آزمایش، محاسبه می‌شود. همچنین در ادامه، به نمایش تغییرات دمای سطح داخلی و خارجی کویل و سیال عبوری پرداخته‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، با افزایش دبی حجمی از 400 تا 700 ،(ml/min) ضریب حرارت دوفازی دارای سیر صعودی از مقدار 5400 تا 6900 (W/(m^2 k))، می‌باشد. با جدایش فازها در هر آزمایش و به دنبال آن اندازه‌گیری فاز مایع خروجی از کویل مارپیچ و همچنین محاسبه کیفیت بخار خروجی کویل در هر آزمایش، مشاهده شد با افزایش دبی حجمی سیال، کیفیت بخار خروجی دارای یک‌روند نزولی از مقدار 8/0 تا 4/0 می‌باشد. همچنین نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق نشان می‌دهد، میزان اثربخشی مبدل حرارتی، به‌طور میانگین %64 می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کویل مارپیچ #جریان دوفازی #ضریب انتقال حرارت #کیفیت بخار
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)