پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مصطفی عبدالعلی‌زاده [پدیدآور اصلی]، حبیب احمدی[استاد راهنما]، هادی پروز[استاد راهنما]
چکیده: هدف این پژوهش تولید درون‌کاشت دندانی از جنس زیرکونیای پایدار شده با ۳ درصد مول ایتریا به روش تف‌جوشی غیرمستقیم انتخابی لیزر است. در این روش ایتریا-زیرکونیا به همراه چسبی از جنس موم ریخته‌گری، موم زنبورعسل و استئاریک اسید در دمای ۱۰۵ درجه توسط همزن مکانیکی به صورت یکنواخت مخلوط شده و پس از سرد شدن، آسیاب گردیده و با مش ۱۷۰ الک شد. در اولین گام طی آزمایش‌هایی در صد چسب و متغیرهای اولیه‌ی تف‌جوشی انتخابی لیزر به‌دست‌آمد. قطعات سبز تولیدشده برای افزایش چگالی تحت نفوذ دوغاب و ‌فشار ایزو استاتیک قرارگرفته و پس‌ازآن در گام نخست برای حذف چسب و تف‌جوشی اولیه به ترتیب در دمای ۵۵۰ و ۹۵۰ درجه و درگام بعدی برای تف‌جوشی نهایی در دمای ۱۵۸۰ درجه اقدام گردید. در این مرحله با توجه به کیفیت و چگالی قطعات ساخته شده، بهترین ترکیب برای ماده‌ی اولیه به دست آمد. پس‌ازآن آزمایش‌ها به روش تاگوچی طی جدول آرایه‌های متعامد L27 برای به دست آوردن مقدار بهینه سرعت اسکن لیزر، چگالی اسکن، الگوی اسکن، ارتفاع لایه‌ها و همچنین به‌دست آوردن بهترین فشار برای پرس ایزواستاتیک سرد و بهترین الگوی نفوذ دوغاب انجام گرفت. با اندازه‌گیری چگالی و سختی ویکرز قطعات ساخته شده، بهترین متغیرهای چاپ برای تولید یک نمونه درون‌کاشت دندانی آنالوگ انتخاب شد و پس از ساخت درون‌کاشت‌ها آزمون میکروسختی ویکرز و اندازه گیری چگالی انجام گردید. چگالی قطعات تولیدشده به ۵/۵ گرم‌برسانتی‌مترمکعب رسیده و سختی ویکرز (Hv0.5)۱۱۴۸ به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: درون‌کاشت #تف‌جوشی غیرمستقیم #ساخت‌افزایشی #موم #زیرکونیا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)