پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع دکتری > سال 1399
پدیدآورندگان:
منصوره شریعتمدار طهرانی [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، محمد محمدیون [استاد مشاور]
چکیده: تعیین دقیق توزیع دما در گرما درمانی به‌عنوان برگ خرید اساسی در به‌کارگیری این روش به‌عنوان درمان ترکیبی تومورهای سرطانی است. روش گرمادرمانی با ایجاد گرما در بافت سرطانی باعث از بین رفتن تومورهای سرطانی که توسط درمان‌های دیگر تضعیف‌شده‌اند می شود. نکته مهمی که باید در این روش مورد توجه قرار گیرد این است که گرما به‌صورت بهینه به بافت سرطانی انتقال یابد تا ضمن اثر حداکثر بر روی تومورهای سرطانی، حداقل اثر مخرب را بر روی بافت‌های سالم اطراف تومور داشته باشد. هدف این رساله ارائه روشی برای تخمین توان بهینه منبع حرارتی، به‌منظور از بین بردن سلول‌های سرطانی با توجه به توزیع دما در بافت سرطانی است. برای این منظور از روش معکوس برای تخمین توان منبع حرارتی استفاده‌شده است. بافت سینه به‌صورت یک نیمکره فرض شده و در حالت سه لایه (چربی، غدد و عضله) مسئله حل‌شده است. انتقال حرارت در بافت نرم با استفاده از معادله پنس که بر اساس هدایت حرارتی فوریه‌ای می‌باشد توصیف‌شده است. برای حل معادلات حاکم بعد از بی‌بعد سازی ، از روش تفاضل محدود و روش مختصات عمومی استفاده‌شده و معادلات از صفحه فیزیکی به صفحه محاسباتی که دارای شبکه هموار است انتقال داده‌شده‌اند. برای حل معادلات معکوس ، روش گرادیان مزدوج با مسئله الحاقی که یکی از قوی‌ترین روش‌های حل مسائل معکوس است به کارگرفته شده است. برای دنبال کردن تغییرات حرارتی از سنسور درون بافت استفاده‌شده است با این فرض که سنسور در محل تومور قرارگرفته باشد و مسئله در دو حالت تک سنسور و دو سنسور حل گردیده است. برای بررسی بهتر عملکرد روش پیشنهادی سه معادله برای توزیع دمای درون بافت فرض شده است و مسئله بر اساس این معادلات توزیع برای هر دو حالت تک سنسور و دو سنسور حل‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از حل معادلات و مقایسه نمودار توزیع دمای دقیق و محاسبه‌شده به‌خوبی دقت بالای روش ارائه‌شده را نشان می‌دهد. در هر مورد از معادلات انتخابی طبق مشاهده نتایج مشخص می شود اضافه کردن سنسور دوم دقت نتایج را بسیار افزایش می‌دهد. بعلاوه مسئله در حالت اضافه کردن نویز به داده‌های ورودی نیز بررسی‌شده که نتیجه به‌دست‌آمده مصدق پایداری و دقت روش در این حالت نیز می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هایپرترمیا #منبع حرارتی #معادله پنس #روش مختصات عمومی #روش معکوس
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)