پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
ابوالفضل شريف¬زاده [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، جریان سیال درون یک کانال افقی با حفره هایی در کف آن، در حالت دوبعدی بررسی شده است. طول ورودی کانال و عمق حفره 18 سانتی متر و پهنای حفره (در حالت حفره یک قسمتی) و طول خروجی کانال 36 سانتی متر می باشد. جریان درون کانال لایه ای و تراکم ناپذیر و دیواره های کانال و حفره ها عایق هستند. جریان درون کانال در سه حالت یک حفره ای، دو حفره ای و سه حفره ای شبیه سازی و توسط نرم افزار فلوئنت تحلیل شده است و نتایج حاصل از نرم افزار با نتایج تجربی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که هر چه تعداد حفره ها بیشتر شود، میانگین دما درون حفره ها بیشتر شده و نرخ انتقال حرارت از منبع حرارتی کف حفره ها به جریان هوای درون کانال کمتر می شود. همچنین جریان درون کانال در اعداد رینولدز مختلف و نیز در نسبت دیدهای مختلف (حالت یک حفره ای) شبیه سازی و الگوهای جریان و دما به صورت نمودارهایی ارائه شده است
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حفره- کانال افقی- حل عددی- جریان آرام- نتایج آزمایشگاهی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)