پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
امیر مسعود مجد ثابتی [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]، حمید رضا ایپک چی[استاد مشاور]
چکیده: در پایان‌نامه پیش‌رو کمانش نانولوله‌های کربنی تک دیواره تحت بارهای محوری فشاری و ممان پیچشی با استفاده از نرم‌افزار المان محدود ABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تأثیر انواع عیوب تهی‌جای بر بار بحرانی کمانش و جابه‌جایی متناظر آن و ممان پیچشی کمانش و زاویه پیچش متناظر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. ضرورت فراهم آوردن شرایط خاص آزمایشگاهی و نیز زمان بر بودن شبیه‌سازی‌های اتمی عامل و محرک اصلی جهت ارائه‌ی این مدل ساختاری جدید می‌باشد؛ که علاوه بر داشتن دقت مناسب، محدودیت‌های روش‌های پیشین را ندارد. در حقیقت مدل ارائه شده ترکیبی از مدل‌های ساختاری دیگر می‌باشد که تا حد زیادی عیوب آنها را از بین برده است. به منظور مدل کردن برهم‌کنش‌های کششی و پیچشی، اتصال دهنده‌های غیر خطی و جهت مدل کردن بر هم‌کنش‌های زاویه‌ای، فنر غیر خطی مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه نتایج حاصله با نتایج حاصل از مدل پیوسته مقایسه شده است و می‌توان نشان داد که رفتار‌های کمانشی نانولوله‌های کربنی شباهت زیادی با رفتارهای کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای(با ضخامت nm066/0 و مدول یانگ Tpa 5/5) دارد. در پایان نیز نتایج بدست آمده با برخی از نتایج حاصل از مدل‌های دیگر مقایسه شده است. از مقایسه‌های انجام گرفته می‌توان نتیجه گرفت مدل ساختاری ارائه شده دارای دقت بالائی می‌باشد و علاوه بر آن دارای قابلیت‌هائی می‌باشد که مدل‌های ساختاری گذشته فاقد آن می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمانش #نانولوله‌های کربنی تک دیواره #بار محوری فشاری #ممان پیچشی #عیوب تهی‌جای
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)