پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علیرضا حیدری [پدیدآور اصلی]، علی سررشته داری[استاد راهنما]
چکیده: ارتعاشات ناشی از گردابه ها، به حرکت اجسامی اطلاق می شود که با عبور جریان خارجی از روی آن ها به-وجود آمده باشند. در این حالت نیرویی برآ به صورت نوسانی به جسم اعمال می شود. اگر جسم مقید شده باشد، فرکانس ریزش گردابه ها در پشت سیلندر از قانون استروهال پیروی می کند، ولی اگر روی بستر الاستیک نصب شده باشد همراه با نیروی برآی وارد شده شروع به نوسان می کند. این پدیده غالبأ به عنوان یک پدیده مخرب شناخته می شده اما در سال های اخیر به عنوان یک منبع جدید از انرژی تجدیدپذیر معرفی شده است. تحقیقات صورت گرفته پیرامون این موضوع پیش تر عمدتأ به منظور ایجاد پایداری در سازه ها و با رویکرد کاهش دامنه ی نوسان و یافتن بازه هایی امن برای طراحی سازه ها صورت گرفته است. این درحالی است که تحقیقات پیرامون استحصال انرژی از این پدیده در سال 2005 در دانشگاه میشیگان توسط برنیتساس آغاز شده است و موضوعاتی نظیر تاثیر پذیری از عدد رینولدز و بررسی سیستم های فنربندی و میرایی و همچنین بررسی استحصال انرژی توسط سیال هوا بررسی شده است. در مطالعه ی حاضر با شبیه سازی جریان در نرم افزار اپن فوم و استفاده از خروجی های نرم افراز نظیر نیروی برآ و استفاده از آن در محاسبات استحصال انرژی میزان انرژی خروجی را برای سیستمی فرضی بدست آمده و اقتصادی بودن پروژه مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده شده که با افزایش عدد رینولدز از 100 به 110 یک جهش ناگهانی در میزان نوسانات سیلندر اتفاق می افتد که این جهش تا حوالی رینولدز 120 ادامه دارد که محدوده ی ایده آل برای استحصال انرژی می باشد. همچنین در رینولدز های بین 100 الی 300 و در نسبت فرکانسی بین 8/0 تا 2/1 به دلیل ایجاد پدیده تشدید، حداکثر میزان نوسانات مشاهده شد. در مقایسه بین سیلندر با مقطع های دایره، لوزی و مربعی، حداکثر نوسانات برای مقطع دایره-ای روی می دهد بنابراین این هندسه برای استحصال انرژی گزینه ی مناسب تری می باشد، درحالیکه مقطع لوزوی به دلیل حداقل نوسانات برای استفاده در سازه ها، به منظور پایداری بیشتر مناسب می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارتعاشات ناشی از گردابه #استحصال انرژی #اگزرژی #OpenFOAM

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)