پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
ام البنین شکوری [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، محمدحسین احمدی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، به ارزیابی سیستم تولید آب شیرین با استفاده از آب شیرین‌کن اسمز معکوس بر پایه ی پیل سوختی اکسید جامد و موتور استرلینگ پرداخته شده است. پیل‌های سوختی یک مبدل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی هستند که امروزه به عنوان یک فناوری جدید در تولید انرژی محسوب می‌شوند. در میان پیل‌های سوختی موجود پیل‌های سوختی اکسید جامد به دلیل دمای کاری بالا (700 الی 1000 درجه‌ی سیلسیوس) پتانسیل بسیار خوبی برای کاربرد در سیستم‌های تولید همزمان و ترکیبی را داراست. حرارت خروجی پیل‌های سوختی اکسید جامد (SOFC) به عنوان منبع حرارتی دما بالا عمل می‌کند که می تواند برای موتورهای حرارتی مانند موتور استرلینگ به عنوان منبع حرارتی استفاده ‌شود. سیستم هیبریدی شامل پیل سوختی اکسید جامد و موتور استرلینگ یک نیروگاه تولید توان می‌باشد که در آن از حرارت خروجی پیل سوختی به منظور تولید توان در موتور استرلینگ استفاده می شود و این بازیافت حرارت باعث افزایش بازدهی کل سیستم می‌گردد. همچنین با توجه به مشکلات کمبود آب در دنیا و نیاز به آب شیرین استفاده از سیستم های آب شیرین‌کن اسمز معکوس بسیار متداول شده است که در این پژوهش به بررسی یک سیستم هیبریدی پیل سوختی اکسید‌جامد، موتور استرلینگ و آب شیرین‌کن اسمز معکوس پرداخته شده است که در این سیستم محصول تولیدی آب شیرین می‌باشد. توابع هدف مهمی از قبیل توان خروجی و چگالی تخریب اگزرژی و راندمان انرژی و اگزرژی برای قسمت تولید توان مورد بررسی قرار گرفته است. در کل این تحقیق عملکرد یک سیستم هیبریدی پیل سوختی، موتور استرلینگ و آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس برای تولید آب شیرین بررسی شده است، که ابتدا یک تحلیل ترمودینامیکی برای تمام اجزای سیستم انجام شده است، سپس با یک بهینه سازی چند هدفه عملکرد سیستم هیبریدی تولید توان پیل سوختی،‌ موتوراسترلینگ و میزان آب تولیدی برای آب شیرین‌کن اسمز معکوس محاسبه گردیده است. بیشترین مقدار چگالی توان (Ph) در سیستم هیبریدی 7447 وات بر متر مربع و همچنین مقدار بیشترین راندمان (ηh) برابر 0/77 و چگالی تخریب اگزرژی exdh) 36170) وات بر متر مربع و راندمان انرژی واگزرژی (ɸh) سیستم هیبریدی 0/86 می باشد. و مقدار ماکسیمم نرخ جریان جرم از آب شیرین mf) 3) کیلوگرم بر ثانیه دریافت شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیل سوختی اکسید جامد #آب شیرین کن اسمز معکوس #موتور استرلینگ #برگشت ناپذیری #راندمان انرژی و اگزرژی #چگالی تخریب اگزرژی #بهینه سازی چند هدفه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)