پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
امیر شهنواز [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق به بررسی تجربی و عددی، طول عمر فولاد SS304 تحت بارگذاری خستگی کم‌چرخه پرداخته شده است. ابتدا به منظور شناخت بیشتر رفتار الاستیک-پلاستیک فولاد SS304، رفتار آن در آزمایش کشش تک محوره مدل‌سازی شد. سپس به تحلیل تجربی تخمین عمر این فولاد با توجه به رویکرد انرژی و تکنیک پردازش تصویر پرداخته شده است. در پایان به تحلیل عددی تخمین عمر خستگی در نرم‌افزار کمسول پرداخته شده است. در بحث مدل‌سازی رفتار الاستیک-پلاستیک، رفتار این نوع فولاد به صورت کامل در آزمایش کشش-فشار با روابط ریاضی با توجه به در نظر گرفتن اثر باوشینگر مدل‌سازی و بیان شده است. نتایج و روابط به دست آمده به خوبی با رفتار فولاد SS304 در آزمایش کشش مطابقت دارد. به منظور تحلیل تجربی با توجه به رویکرد انرژی هیسترزیس آزاد شده در طی بارگذاری سیکلی، تعاریف مختلفی از انرژی شده بیان شده است، انرژی آزاد شده در سیکل اول، سیکل آخر، درصد سیکل طی شده، کل انرژی سیکل‌های طی شده و در نظر گرفتن تمام حالت‌های ممکن بر اساس کمترین سیکل طی شده. نتایج تجربی نشان می‌دهند،به طور کلی در نظر گرفتن سیکل‌های میانی به مراتب، دقت بیشتری نسبت بقیه‌ی حالات انرژی دارند. در بحث پردازش تصویر، از سطح نمونه، هنگامی که تحت بارگذاری سیکلی می‌باشد، با توجه به فرکانس بارگذاری با استفاده از دوربین‌های میکروسکپی عکس‌برداری می‌شود. نتایج پردازش تصویر به دست آمده از تحلیل این عکس‌ها نشان می‌دهد خستگی ماده با ظاهر و به عبارتی با سطح نمونه در ارتباط است. هرچه ماده سیکل‌های پایانی خود نزدیک می‌شود، نمودار به دست آمده از پردازش تصویر نیز سیر نزولی طی می‌کند. برای تحلیل عددی تخمین عمر خستگی پس از بررسی نرم‌افزارهایی که قابلیت تحلیل خستگی را دارند، در نهایت نرم‌افزار کمسول انتخاب شد و مدل‌سازی در آن صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد تحلیل عددی نرم‌افزار، که بر اساس معیارهای خستگی تنش و کرنش به تشخیص عمر خستگی می‌پردازد، هرچند نزدیک به نتایج تجربی می‌باشند، اما نمی‌تواند به صورت دقیق عمر ماده را تخمین بزند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خستگی کم‌چرخه #انرژی هیسترزیس #مدل‌سازی رفتار الاستیک-پلاستیک #پردازش تصویر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)