پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
حمیدرضا نیکزاد جمنانی [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شا ه مردان [استاد راهنما]، محمدجواد مغربی[استاد مشاور]
چکیده: مسائل هدایت حرارتی را می توان به دو نوع مستقیم و معکوس تقسیم نمود. در مسائل مستقیم که عموما بیشتر به کار می روند، هندسه، شرایط مرزی، شرایط اولیه و همچنین خواص ترموفیزیکی معلوم و هدف مسئله محاسبه تابع توزیع دما در ناحیه مورد بررسی با استفاده از حل معادلات حاکم می باشد. روش کلی در حل مسائل معکوس ، تعریف یک تابع هدف که مجموع مربعات خطا می باشد و رساندن آن به کمترین مقدار با استفاده از یک روش تکراری می باشد. در این پروژه با استفاده از روش گرادیان مزدوج، شار حرارتی روی دیواره کره تخمین زده می شود و داده های آزمایشگاهی با استفاده از افزودن خطا به مقادیر دقیق (روش مستقیم) شبیه سازی می شود. نتایج حاصله از روش مستقیم و معکوس در این پروژه با هم مقایسه و نتایج آن بررسی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش گرادیان مزدوج #مسائل معکوس هدایت حرارتی #شار حرارتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)