پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
محمود متين [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، محمدجواد مغربی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه با استفاده از روش تفاضل محدود، به شبیه سازی معادله انتقال حرارت دو بعدی گذرا در یک میله استوانه ای پرداخته و با استفاده از روش معکوس گرادیان مزدوج و با فرض معلوم بودن دما در نقاط ترموکوپل به تخمین ضریب هدایت حرارتی جسم اقدام شده است. معادلات تفاضلی بکار رفته جهت شبیه سازی جملات دیفرانسیلی در محاسبه مشتقات مکانی اول و دوم ، مرکزی مرتبه دوم و در محاسبه مشتقات زمانی پیشروی مرتبه اول می باشد. مقادیر ترموکوپل با اضافه کردن خطا به مقادیر بدست آمده از حل دقیق شبیه سازی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش معکوس – روش گرادیان مزدوج – ضریب هدایت حرارت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)