پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محسن تاجیک [پدیدآور اصلی]، امیر جلالی[استاد راهنما]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: اهمیت داشتن توانایی برای نظارت بر سلامت ساختاری سازه و شناسایی آسیب در کمترین زمان ممکن، یکی از مهمترین دغدغه های مهندسین خصوصاً در رشته های مکانیک و هوافضا می باشد. این اهمیت، ناشی از آن است که آسیب و تخریب یک سازه در حین کار می تواند خسارات مالی و جانی بسیار شدید و بعضاً جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. یکی از روش های مورد توجه در این عرصه، روش شاخص عیب انرژی کرنشی با استفاده از تغییرات در خصوصیات ارتعاشی سازه است. اساس این روش بر این اصل استوار است که پارامترهای مودال سازه(مانند فرکانس، شکل مد و میرایی مودال) تابع خواص فیزیکی (مانند جرم، سختی و دمپینگ) آن سازه هستند که تغییر این خواص باعث تغییر انرژی کرنشی سازه می شود. بدین ترتیب، می توان از مقایسه انرژی کرنشی سازه در دو حالت سالم و معیوب، محل عیب را شناسایی نمود. هدف از تحقیق حاضر، عیب یابی پوسته های کامپوزیتی استوانه ای تقویت شده مشبک با استفاده از روش انرژی کرنشی است. در ابتدا، به معرفی اجمالی سازه های کامپوزیتی با تقویت کننده های مشبک و مزایا و کاربردهای آنها نسبت به دیگر سازه ها پرداخته می شود. سپس، برخی از عیوب متداول در سازه های کامپوزیتی توضیح داده شده است. در ادامه، ضمن مروری اجمالی بر فرآیند آنالیز مودال سازه ها، فرآیند عیب یابی به کمک آنالیز مودال و پیشینه ای از کارهای انجام شده، شرح داده شده است. سپس تئوری و روابط مورد نیاز برای استخراج روش انرژی کرنشی مودال پوسته-های کامپوزیتی استوانه ای تقویت شده مشبک شش ضلعی به همراه شاخص عیب انرژی کرنشی بدست آمده و از آن به شکل عددی و تجربی برای تشخیص عیب استفاده می شود. نتایج حاصل از بررسی شاخص عیب بر روی مدل المان محدود و تجربی نشان می دهد، این شاخص با وجود نویزهای بوجود آمده در اثر تست، به خوبی قادر به شناسایی ترک ایجاد شده در آن می باشد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوسته های استوانه ای کامپوزیتی #روش انرژی کرنشی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)