پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
ایمان شالچیان تبریزی [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]
چکیده: بررسی و تحلیل تنش و همچنین انتقال حرارت و توزیع دما در مواد کامپوزیتی به دلیل غیر همگن بودن ساختار آن یکی از مواد پیچیده ای است که همواره مورد توجه محققین در سراسر دنیا می باشد. در این پایان نامه از سه روش کلاسیک الاستیسیته و نرم افزارANSYS‎ به نمایندگی از روش المان محدود در تحلیل تنش و کرنش و جابجایی برای سه لایه چینی متداول مختلف و در سه حالت بارگذاری مکانیکی ترمومکانیکی و حرارتی خالص استفاده شده ودرانتهای بخش تحلیل تنش خواص موثر مخازن کامپوزیتی چهار لایه برای زوایای مختلف نمایش داده شده است. در بخش انتقال حرارت ابتدا تانسور هدایت در محیط های گوناگون بررسی شده و روش بدست آوردن مقدار اعضای این ماتریس هدایت برای لمیناهای کامپوزیتی ارائه می شود. برای یافتن توزیع دما در لایه های مختلف مخزن کامپوزیتی، معادلات شار حرارتی و انرژی در موارد غیر ایزوتروپیک را به کمک روش عددی تفاضل محدود مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نتایجی را که از تغییر در شرایط مرزی همرفت، اضافه نمودن شرط مرزی تشعشع و بررسی مجدد توزیع دما در زمانهای مختلف قبل از رسیدن به پایداری و در شرایط پایداری بدست می آید، ارائه شده است. در آخر مقایسه ای بین تاثیر ضریب هدایت در توزیع دما برای سه وضعیت مختلف آورده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مواد مرکب #انتقال حرارت #تحلیل تنش #کرنش و جابجایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)