پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
حامد بختیاری [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، علی جباری مقدم[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق به بررسی فنی و اقتصادی ایجاد یک ساختمان صفر انرژی پرداخته شده است. در ابتدا به معرفی سیستم های انرژی تجدیدپذیر پرداخته شده است، سپس به تعاریف موجود در مقالات در مورد ساختمان صفر انرژی و بالانس انرژی و معیار ها و دوره های بالانس در این گونه ساختمان ها پرداخته شده است. در ادامه به توصیف روابط حاکم بر تابش خورشیدی و معادلات مربوط به سیستم های فتوولتائیک و کلکتور های خورشیدی پرداخته شده و سپس به معرفی معادلات حاکم بر توربین های بادی و سیستم های انرژی بادی پرداخته شده است. در آخر نیز نتایج محاسبات، بر اساس معادلات حاکم ارائه شده، توسط نرم‌افزار RETScreen برای یک ساختمان نمونه ارائه شده و برای هر مورد آنالیز اقتصادی مفصلی ارائه شده و دوره بازگشت سرمایه و درآمد های حاصل از نصب چنین سیستم های انرژی ای ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ساختمان صفر انرژی #انرژی های تجدید پذیر #بهینه سازی مصرف انرژی #نرم افزار RETScreen
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)