پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سید ناصر موسوی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم زمانی بیدختی[استاد راهنما]، میثم جلالی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده بتن و میلگرد اعضای تشکیل دهنده‌ی بتن‌مسلح هستند که حاصل پیوند آنها، کرنش‌ و تنش‌ سازگار و رفتار یکپارچه است. در زمینه‌ی افزدونی بتن، هریک از آنها موجب تغییراتی در رفتار بتن شده و با توجه به مصارف مختلف از آنها استفاده می‌شود. به عنوان مثال افزودن الیاف به بتن موجب کاهش ترک‌خوردگی، کاهش جمع‌شدگی و افزایش مقاومت ضربه‌ای خواهد شد. در این مطالعه رفتار بتن مسلح تقویت شده با الیاف فولادی در میلگرد کلاهک‌دار مورد بررسی قرار گرفته که در آن تغییر طول‌گیرایی نسبت به بتن مسلح بدون الیاف بررسی شده است. در این پژوهش تعداد 27‌ اتصال تیر به ستون مورد بررسی آزمایشگاهی قرارگرفته است. میلگرد هدف در نمونه‌ها سه رده 12، 14 و 16 میلی‌متر و مقاومت فشاری بتن 28 روزه، از دو نوع 35 و 45 مگاپاسکال ساخته شده است. بتن‌ نمونه‌ها در سه دسته‌ی ساده، 0.5 و 1.5 درصد الیاف، مورد تحلیل و بررسی واقع شدند. نتایج حاصل از داده‌های آزمایش به افزایش جذب نیرو در میلگرد و همچنین کاهش طول‌گیرایی (حدود 25 تا 50 درصد) در بتن‌الیافی نسبت به بتن بدون الیاف گواهی می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: میلگرد کلاهک‌دار #بتن الیافی #الیاف فولادی #پیوستگی #طول‌گیرایی #تست کشش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)