پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مجید راعی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]، محسن کرامتی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده افزایش تولید زباله و شیرابه ناشی از آن، یکی از مشخصه‌های اصلی شهرنشینی کنونی است که از مهم‌ترین مولفه‌های تأثیرگذار بر محیط‌زیست به شمار می‌رود. بحث مراکز دفن زباله که با عدم مدیریت مناسب به چالش‌های بزرگ زیست محیطی مناطق اطراف خود تبدیل شده است علاوه بر خسارات زیستی محیطی فراوان می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلف با نفوذ به لایه‌های خاک زیر لاینر ضمن آلودگی خاک، آب‌های زیر‎‌زمینی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع می‌تواند در دراز مدت سلامت افراد را به خطر بیاندازد. در پژوهش حاضر برای ارزیابی اثرات شیرابه بر پارامترهای هیدرومکانیکی لاینرهای رسی محل دفن زباله آزمایش‌هایی از قبیل مقاومت فشاری محصور نشده، CBR، برش مستقیم و سه محوری استاتیکی انجام گرفت. نتایج اینگونه حاصل شد که مقاومت محصور نشده تک محوری، نسبت باربری کالیفرنیا، چسبندگی زهکشی شده(c^') حاصل از آزمایش برش مستقیم با افزایش درصد شیرابه به خاک تا مقدار 10 درصد روند صعودی به خود گرفتند و پس از آن با یک روند نزولی کاهش یافتند. این در حالی هست که عدد نفوذپذیری و زاویه اصطکاک داخلی خاک زهکشی شده (φ^') در آزمایش برش مستقیم با همان شرایط آلودگی تا 10 درصد روندی نزولی و پس از آن روندی صعودی به خود گرفتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: لاینرهای رسی؛ شیرابه؛ نفوذپذیری؛ برش مستقیم؛ لندفیل.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)