پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
کامران خواجه میرزایی [پدیدآور اصلی]، حسین پهلوان[استاد راهنما]، محمد شامخی امیری[استاد راهنما]
چکیده: چکیده امروزه در دنیا مخصوصا ایران، ساخت ساختمان های بلند به دلیل افزایش سریع قیمت زمین، کمبود زمین و همچنین حفظ زمین در مناطق روستایی برای استفاده کشاورزی ترجیح داده می شود . در مناطق لرزه خیز مانند ایران بار زلزله ,حاکم بر طراحی سازه ساختمان های بلند است. عملکرد ساختمان‌ها به پیکربندی سازه بستگی دارد و هدف پایان نامه حاضر مقایسه عملکرد لرزه ای ساختمان‌های بلند با دیوار برشی کوپله هیبرید است. در تحقیق حاضر، دو ساختمان‌ بلند تحت تأثیر بارهای لرزه‌ای با سیستم های سازه ای مختلف، یعنی (الف) قاب‌های خمشی ویژه همراه با دیوار برشی کوپله بتنی و تیر پیوند فولادی، (ب) قاب‌های خمشی ویژه همراه با دیوار برشی کوپله بتنی و تیر پیوند بتنی ، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مدل‌های ساختمان در بابلسر، مازندران که دارای خاک نوع 3 می باشد واقع شده‌اند. تحلیل دقیق سیستم ساختمان با مدل‌سازی هندسه، خواص مقطع مصالح و شرایط مرزی انجام شده است. سازه ها با استفاده از نرم افزارهای ETABS 2020 و Perform 3D تحلیل و بررسی شده اند. المان های مناسب به تیرها و ستون ها اختصاص داده شد . دال به عنوان یک دیافراگم صلب برای شبیه سازی رفتار دینامیکی سازه های ساختمان بلند مدل سازی شده است. در ابتدا، یک تحلیل مودال برای بدست آوردن فرکانس / دوره طبیعی ساختمان ها انجام شده است. علاوه بر این، انالیز لرزه ای برای بدست آوردن سطوح عملکرد و سایر پاسخ ها انجام گرفته است. در ابتدا، تحلیل پوش اور برای به دست آوردن رفتار ساختمان ها انجام شد . سپس، تحلیل‌های تاریخچه زمانی برای به دست آوردن رفتار دینامیکی ساختمان‌ها انجام شده است . ده زلزله سازگار با طیف طراحی ایین نامه 2800 در حداکثر سطح زلزله برای تحلیل تاریخچه زمانی در نظر گرفته شده است. با نتایج به دست آمده، مقایسه ای برای ارزیابی عملکرد سیستم های سازه ای دارای تیر کوپله هیبرید انجام شده است. نتایج حاکی از ان است که ساختمان با سیستم دیوار برشی کوپله هیبریدی , شکل پذیری نزدیک به سیستم دیوار برشی کوپله بتنی داشته است. رفتار دو سازه با توجه به کاهش سختی که در سازه با تیر پیوند فولادی داریم بسیار نزدیک به هم بدست امد . ساختمان‌ با تیر کوپله هیبریدی , با حفظ عملکردی که در نظر گرفته بودیم رفتار مناسبی از خود نشان داد و در تحلیل دینامیکی غیر خطی دریفت غیر خطی طبقات در مقایسه با ساختمان با تیر کوپله بتن ارمه عملکرد بهتری را مشاهده کردیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: دیوار برشی کوپله هیبریدی,دیوار برشی کوپله بتن ارمه,ضریب رفتار, دریفت غیر خطی طبقات
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)