پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
عرفان شرفی [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: چکیده تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی پارامترهای ژئوتکنیکی شهر شاهرود و ایجاد یک بانک اطلاعات ژئوتکنیکی برای شهر شاهرود هدف این پایان‌نامه می‌باشد. بدین منظور 12 تست لرزه‌نگاری تحلیل چندکاناله امواج سطحی در سطح شهر انجام گردیده و اطلاعات 101 گمانه ژئوتکنیکی جمع‌آوری‌شده است. داده‌های برداشت‌شده از آزمایش تحلیل چندکاناله امواج سطحی توسط نرم‌افزار SEISIMAGER تحلیل‌شده و پروفیل‌های سرعت موج‌برشی و میانگین سرعت موج‌برشی تا عمق 30 متری تهیه‌شده است و اطلاعات مربوط به سایر پارامترهای ژئوتکنیکی خاک شاهرود ائم از زاویه اصطکاک، چسبندگی، مدول الاستیسیته و دانسیته خاک با استفاده از اطلاعات گمانه‌ها در دسته‌ها و عمق‌های مختلف تقسیم‌بندی و استخراج گردیده، سپس با استفاده از داده‌های موجود و روش‌های درونیابی مختلف اقدام به تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی ژئوتکنیکی شهر شاهرود با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS 10.8 شده است. تهیه چنین سیستم اطلاعات‌پایه‌ای، ضمن اینکه قابلیت تکمیل شدن و بروز شدن را دارا می‌باشد، می‌تواند شرایط تخمین بهتر پارامترهای ژئوتکنیکی را در محدوده‌های پهنه‌بندی شده فراهم آورد. پنج پارامتر زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی، مدول الاستیسیته، دانسیته و سرعت موج‌برشی خاک با استفاده از روش‌های کریجینگ و IDW پهنه‌بندی شدند و نتایج حاصل‌شده جهت انتخاب بهترین روش پیش‌بینی با یکدیگر مقایسه شدند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده میانگین سرعت موج‌برشی تا عمق 30 متری، بین 317 تا 860 متر بر ثانیه متغییر است. نتایج نشان می‌دهد که گستره شهر شاهرود با توجه به استاندارد 2800 غالباً در گروه II و از شرق تا غرب نوار شمالی شاهرود در گروه I رده‌بندی می‌شود. همچنین در قسمت‌های میانی شهر ازجمله خیابان شهید مدنی تا بلوار کرامت خاک ضعیف و از نوع III است. نقشه‌های پهنه‌بندی تهیه‌شده برای پارامترهای ژئوتکنیکی خاک شهر شاهرود صرفاً جهت شناخت ساختگاه، تخمین و برآورد مقدار اولیه‌ای برای پارامترها می‌باشد و به‌هیچ‌عنوان پهنه‌بندی پارامترها نمی‌تواند جایگزین آزمایش‌های ژئوتکنیکی گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: پهنه‌بندی #سرعت موج‌برشی #تحلیل چندکاناله امواج سطحی MASW #درونیابی #GIS #شاهرود
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)