پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
نازنین نوذر پور [پدیدآور اصلی]، عماد محجوبی[استاد راهنما]، Saeed Golian گلیان[استاد راهنما]
چکیده: بارندگی پارامتری مهم در پایش و پیش‌بینی خشک‌سالی هواشناسی است؛ چرا که یکی از عناصر پیچیده و حیاتی اتمسفر محسوب شده و نقش مهمی در تغذیه دریاها، رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی ایفا می‌کند. آگاهی از توزیع مکانی و زمانی بارش در سراسر جهان برای بهبود شناخت اقلیم و اصلاح مدل‌های پیش‌بینی اقلیم و هوا سودمند است. از طرف دیگر، تعیین توزیع بارش به دلیل فقدان یک برآورد کننده واحد با پوشش و دقت کافی کار پیچیده‌ای است. به همین واسطه در این پژوهش عملکرد محصولات بارش ماهواره‌ای MSWEP، GPM-IMERG، TRMM-3B43-V7 و PERSIANN-CDR در برآورد بارندگی در مقیاس‌های ماهانه و فصلی و در نواحی اقلیمی مختلف در پهنه ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از داده‌های اندازه‌گیری شده بارندگی در 81 ایستگاه سینوپتیک واقع در کل کشور ایران در بازه زمانی سال‌های 2008 تا 2019 استفاده شد. به منظور بررسی دقیق‌تر میزان کارایی چهار محصول، مقادیر شاخص‌های آماری ضریب همبستگی (CC)، جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین قدر مطلق خطا (MAE)، جذر میانگین مربعات خطای نرمال شده (NRMSE)، ضریب کارایی (EF)، انحراف نسبی (Bias)، احتمال شناسایی (POD) و نسبت هشدار اشتباه (FAR)، در موقعیت تمامی ایستگاه‌های سینوپتیک نسبت به داده‌های مشاهداتی محاسبه و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که به طور کلی محصول MSWEP در کلیه شاخص‌های آماری برتری قابل توجهی نسبت به سایر محصولات دارد. چرا که عمده ایستگاه‌ها در محدوده خطای 10 تا 20 میلی‌متر در ماه قرار داشتند. از منظر شاخص‌های خطا TRMM در جایگاه دوم قرار دارد. کلیه محصولات بارش ماهواره‌ای قدرت بسیار بالایی در تشخیص وقایع بارندگی ماهانه داشتند. به غیر از نواحی معتدل و مرطوب، هر چهار محصول مقدار بارش را در باقی نواحی بیشتر از مقدار واقعی برآورد می‌کنند که این اختلاف برآورد بارش در نواحی بیابانی و نیمه‌بیابانی بیشتر از بقیه مناطق می‌باشد. در مناطق گرم و مرطوب MSWEP و در مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی و سرد TRMM بهترین عملکرد را دارد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بارش #سنجش‌ازدور #محصولات بارش ماهواره‌ای #ایران #نواحی اقلیمی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)