پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمد الیاسی نژاد [پدیدآور اصلی]، محسن کرامتی[استاد راهنما]
چکیده: با رشد روزافزون جمعیت و تولید خودرو به طبع آن سالیانه حجم وسیعی از لاستیک‌های ضایعاتی پیش‌بینی‌شده جمع‌آوری می‌شوند. هزینه گزاف دفن کردن، حجم بالای لاستیک به دلیل وزن مخصوص پایین آن،... باعث ایجاد معضلات زیست‌محیطی می‌شود. کشور ما با توجه به اهمیت پیدا کردن معضلات زیست‌محیطی و افزایش سالانه تعداد لاستیک‌های فرسوده از این معضلات فارغ نمی‌باشد. یکی از راهکار‌های مقابله با این مشکلات استفاده مجدد از لاستیک در مهندسی عمران می‌باشد، که پتانسیل بالایی در زمینه‌های مختلف برای این کار دارد. یکی از همین زمینه‌ها در مهندسی عمران، ستون‌های سنگی هستند. هدف از آزمایشات به‌عمل‌آمده، بررسی تأثیر استفاده از خرده لاستیک بر ظرفیت باربری ستون‌های سنگی می‌باشد. این در این پژوهش، خرده‌های لاستیک‌های دورریختنی به‌عنوان یک ماده جایگزین برای مواد شنی و اثرات حاصل از آن‌ها بر روی رفتار ستون شنی با سه قطر 84،115،160 میلی‌متر و چهار طول 35،50،75،125 سانتی‌متر همچنین با استفاده از یک نوع خرده لاستیک با ابعاد 75/4-25/9 میلی‌متر با درصد حجمی 40 درصد در دستگاه مدل‌سازی فیزیکی بزرگ‌مقیاس انجام همراه با دوازده سری آزمایش برش مستقیم جعبه بزرگ در سه نسبت حجمی از مخلوط شن و خرده لاستیک انجام گرفت. نتایج آزمایش باکس برش مستقیم جعبه بزرگ و دستگاه مدل‌سازی فیزیکی بزرگ‌مقیاس نشان‌دهنده‌ی افزایش ظرفیت بار ستون‌های سنگی مخلوط شده با 40 درصد حجمی خرده لاستیک نسبت به شن خالص می‌باشد. نتایج آزمایش برش مستقیم جعبه بزرگ نشان دادند که تا افزودن 40 درصد حجمی خرده لاستیک به شن ظرفیت باربری ستون شنی نسبت به شن خالص افزایش و با افزودن بیش از 40 درصد خرده لاستیک به شن ظرفیت باربری نسبت به شن خالص کاهش می‌یابد. نتایج آزمایش مدل‌سازی فیزیکی بزرگ‌مقیاس نشان دادند که در یک ستون شنی در طول ثابت با کاهش نسبت L ̸ D ظرفیت باربری ستون شنی افزایش می‌یابد و در قطر ثابت 125،84 و 160 میلی‌متر با افزایش نسبت L ̸ D به ترتیب تا 4،5.95 و 125/3 ظرفیت باربری ستون شنی روند افزایشی و سپس با افزایش نسبت L ̸ D به ترتیب تا 10،7.81 و 14.88 ظرفیت باربری روند کاهش به خود می‌گیرد که بهترین عملکرد ستون شنی در طول 50 سانتی‌متر و قطر 160 میلی‌متر 1/3= L ̸ Dاتفاق می‌افتد؛ که باعث افزایش 21 درصدی ظرفیت باربری ستون شنی می‌گردد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از خرده لاستیک به‌عنوان یک ماده جایگزین بجای مواد شنی یک راهکار اقتصادی برای ارتقای ظرفیت بارگذاری ستون‌های سنگی و حل معضلات زیست‌محیطی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ژئوتکنیک زیست‌محیطی #ضایعات خرده لاستیک #ستون شنی #بهبود خاک #ظرفیت باربری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)