پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
میلاد محسنی نامقی [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: تزریق فوم پلی یورتان یکی از راه‌های کنترل نشست ساختمان است. روش کار با حفر گمانه‌هایی به فواصل معین، توسط دستگاه حفار و پر کردن این چاه ها با ماده سیال و نفوذ این مواد با سیستم‌های مختلف جذبی و ایجاد فشار در زمین موردنظر می‌باشد، این روش پرهزینه بوده و در حالت‌های خاص مثل تثبیت بستر خاک برای بهسازی خاک به کار می‌رود. پیوند یورتانی از طریق واکنش بین یک دی ایزوسیانات زنجیری و یک پلی‌ال تشکیل‌شده است. کاربرد فوم های پلی یورتان در صنعت شامل فوم نرم (در مبلمان و فوم صندلی)، فوم سخت (در عایق‌کاری دیوار و سقف)، فوم ترموپلاستیک (در تجهیزات پزشکی)، زیره کفش، آب‌بند و درزگیر و فوم الاستومر (در کف‌پوش و قطعات خودرو) می باشد. در این پژوهش مقاومت فشاری فوم پلی یورتان با دانسیته های متفاوت برای یافتن بهترین درصد اختلاط ایزوسیانات و پلی‌ال ازنظر مقاومت فشاری و مقدار انبساط مورد آزمایش قرار می گیرد و نمودارهای تنش و کرنش آن‌ها رسم شده است. سپس با دستگاه مقاومت فشاری تنش بالا زدگی فوم پلی یورتان بدست می-آید. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بهترین ترکیب جهت ساخت فوم پلی‌یورتان با نسبت 5 درصد پلی‌ال سخت و 45 درصد پلی‌ال چوب و 50 درصد ایزوسیانات است که مقاومت فشاری ماکزیمم در حالت الاستیک برابر 2 مگاپاسکال به دست می‌آید. سپس با همین نسبت آزمایش تحکیم برای بررسی پارامترهای تحکیم یک بعدی انجام شده که ضریب فشردگی (Cc) برابر 0.121، ضریب تورم (Cs) برابر 0.018 و شاخص بارگذاری مجدد (Cr) برابر 0.019 به دست آمده است. با مقایسه ضریب فشردگی فوم پلی‌یورتان با انواع خاک‌ها رفتاری مشابه خاک رس سفت دارد که می‌توان جایگزین مناسبی برای خاک دچار نشست شده باشد. تنشی که فوم پلی یورتان در هنگام منبسط شدن اعمال می کند برابر 192.3 کیلوپاسکال است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فوم پلی‌یورتان #تثبیت خاک #تحکیم #مقاومت فشاری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)