پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
دانیال رضایی [پدیدآور اصلی]، ایمان آقایان[استاد راهنما]
چکیده: تصادفات کوتاه مدت در زمان های کوتاهی اتفاق می افتند که بر ویژگی های کلان ترافیک از جمله ظرفیت، جریان، سرعت و چگالی اثر منفی می گذارند. این مطالعه در نظر دارد تا اثر سناریوهای انسدادی یک خطه و دو خطه را بر به وجود آمدن سرعت موج شوک در یک آزاد راه چهار خطه و اثرات این موج شوک ها بر ویژگی های کلان ترافیک آن با توجه به داده های میدانی تعیین کند. علاوه بر این، در این پژوهش دو مدل توسعه یافته در قالب دو مدل سرعتی و چگالی، بر اساس مدل LWR نشان داده می شود. سپس حل مدل های توسعه یافته شده بر اساس روش عددی لکس- فردریش برای دو سناریوی ایجاد شده به دست می آید. نتایج نشان داد که سناریو انسداد یک خطه و دو خطه به ترتیب باعث کاهش 21 و 45 درصدی در ظرفیت آزادراه چهار خطه می شود. همچنین، نتایج بدست آمده از سرعت موج شوک ها و اثرات آن ها روی ویژگی های جریان ترافیک نشان داد که موج شوک های ناشی از انسداد دو خط اثر بیشتری بر روی ویژگی های جریان ترافیک نسبت به موج شوک های ناشی از انسداد یک خط دارند. به منظور مقایسه مدل های پیشنهادی با یکدیگر، نتایج نشان داد که سرعت موج شوک های ناشی از LWRu و 〖LWR〗^ρ بر اساس رابطه غیر خطی سرعت-چگالی گرین شیلدز در حالت انسداد دو خط اختلاف کمتری را نسبت به مدل LWR از خود نشان می دهند(14 و 17 درصد). همچنین علت اختلاف نتایج در حالت انسداد یک خط بدلیل تاثیر پارامتر چگالی راهبندان در مدل های توسعه یافته و کمتر بودن این پارامتر در حالت انسداد یک خط از چگالی راهبندان، است. در نتیجه، ارزیابی نتایج عملکرد دو مدل پیشنهادی به‌دست‌آمده در این پژوهش نشان داد که مدل های توسعه یافته پیشنهادی ابزار مناسبی در محاسبه موج شوک ها بودند که این مدل ها توانستند اثر موج شوک را بر ویژگی های کلان ترافیک با عملکرد بالایی تحت شرایط ترافیکی سنگین نسبت به مدل LWR پیش بینی کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تصادفات کوتاه مدت #سناریوهای انسداد #ویژگی های کلان ترافیک #موج شوک #مدل-های توسعه یافته LWR #روش لکس فردریش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)