پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
رامین بهنام سارنگ [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: افزایش گود برداری های عظیم در مناطق شهری و همچنین ساخت اسکله‌ها در مناطق ساحلی، اهمیت استفاده از دیوارهای حائل را دوچندان ساخته است. از طرفی زلزله های سال های اخیر محققان را بر آن داشته تا به صورت عمیق تری رفتار دینامیکی این نوع سازه ها را بررسی نمایند تا به روش هایی برای تخمین پایداری لرزه‌ای این سازه‌ها دست یابند. در این پایان نامه نیز تلاش شده است تا روشی تحت عنوان شتاب حداکثر فیلتر شده (PFA) جهت تخمین پایداری لرزه ای دیوار حائل مورد بررسی قرار گیرد. در روش PFA ابتدا مدل مورد تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) قرار می گیرد و با رسم منحنی شتاب خرابی حاصل از این تحلیل و منحنی پوشاور حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و مرتبط ساختن این دو با یکدیگر ، محدوده‌ای از فرکانس‌ها که احتمال خرابی سازه در آن‌ها بیشتر است، مشخص می‌گردد. با مشخص شدن محدوده بحرانی، برای کنترل خرابی تحت یک شتاب نگاشت مشخص، می‌توان به جای تحلیل‌های دینامیکی پیچیده و زمان‌بر از فیلتری مشخص تحت عنوان باترورث ، با مرتبه و فرکانس قطع مناسب استفاده نمود و با سرعت بیشتری به نتیجه تحلیل پی برد. با توجه به شتاب‌نگاشت‌های بررسی شده در این پژوهش، روش PFA در صورتی نتایج مطلوب به دنبال خواهد داشت که مقدار ماکزیمم دامنه در طیف فوریه شتاب‌نگاشت مورد استفاده، در محدوده بالاتر از فرکانس غالب سازه شتاب بالایی داشته باشد. روش ذکر شده بر روی گودی 9 متری دارای مهار و در نرم افزار SAP2000 مورد بررسی قرار گرفته است و برای اطمینان از صحت نتایج تحلیل، مدل در نرم افزار PLAXIS 2D نیز کنترل گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیوار حائل #شتاب حداکثر فیلتر شده #تحلیل دینامیکی افزایشی # #فیلتر باترورث #فرکانس قطع

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)