پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
زهرا صادقچه [پدیدآور اصلی]، احسان ابراهیمی[استاد راهنما]، فرشاد قاسمی [استاد راهنما]، محمد صالحی [استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش یکی از انواع روش های اندازه گیری ولتاژ بالا به نام (GVM) Generating Voltmeter بررسی و برمبنای این روش، ابزار مورد نظر طراحی، شبیه سازی و ساخته شده است. در شبیه سازی با استفاده از نرم افزار CST Studio Suite، اثر پارامتر هایی نظیر تعداد، قطر و ضخامت پره های استاتور و روتور، فاصله استاتور با روتور و پایانه ولتاژبالای شتاب دهنده و جنس استاتور و روتور برعملکرد GVM تجزیه و تحلیل شده است. طراحی، ساخت و کالیبره کردن نمونه آزمایشی GVM از جمله مهمترین نتایج بدست آمده در این پایان نامه می باشد. در پایان نیز GVM نهایی برای نصب بر روی شتابدهنده داینامیترون طراحی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شتاب دهنده الکترواستاتیک #شتاب دهنده داینامیترون #اندازه گیری ولتاژ #ابزار GVM
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)